Sökning: "Konst"

Visar resultat 1 - 5 av 1600 avhandlingar innehållade ordet Konst.

 1. 1. Konst med konst som motiv : parafrasens estetik i 1900-talets bildkonst

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of the History of Art, Umeå University

  Författare :Hans Örtegren; Umeå universitet.; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Paraphrase; quotation; allusion; copy; mimesis; intertextuality; 20th- century art; Pablo Picasso; Francis Bacon; Marcel Duchamp; René Magritte; Roy Lichtenstein;

  Sammanfattning : The subject of the thesis is 20th-century art about art. The intentions of the artist, the reference given in the work, and the reaction of the perceiver are all important factors in the definition of a paraphrase of art.A paraphrase is made by an artist with the intention of clearly alluding to earlier art. LÄS MER

 2. 2. Konst i omlopp mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft

  Detta är en avhandling från Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Sonya Petersson; Margaretha Rossholm-Lagerlöf; Marta Edling; Katja Tollmar Grillner; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; art; fine arts; concepts; definitions; media culture; intermediality; cultural consumption; cultural market; class; press; encyclopaedias; prints; exhibitions; auctions; aesthetics; perception; pleasure; entertainment; knowledge; luxury; body and soul; konst; sköna konster; begrepp; definitioner; mediekultur; intermedialitet; kulturkonsumtion; kulturmarknad; klass; press; encyklopedier; grafik; utställningar; auktioner; estetik; perception; behag; nöje; kunskap; lyx; kropp och själ; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to explore how art was mediated and given meaning in the environment of an urban media culture in Stockholm during the second part of the 18th century. It comprises studies of how art was distributed on the market, how it was discussed in the press and how it was exhibited in public. LÄS MER

 3. 3. The Street Art World

  Detta är en avhandling från Almendros de Granada Press

  Författare :Peter Bengtsen; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; public space; contemporary art; art market; gadekunst; gatukonst; Faile; Banksy; public art; graffiti; street art; urban art; street art world; The Street Art World;

  Sammanfattning : In recent years, street art has become embedded in popular culture and received growing attention from the art market and art institutions. Work by street artists has entered galleries, auction houses and museums, and some artists have been given the opportunity to create large-scale sanctioned public art projects. LÄS MER

 4. 4. Studier kring Axel Törnemans riksdagshusmålningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Anita Theorell; [1973]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Törneman; Axel; Riksdagshuset Stockholm ; Konst; Konstnärlig utsmyckning; Väggmåleri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Samtida konst på bästa sändningstid Konst i svensk television 1956–1969

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoria, Lunds universitet

  Författare :David Rynell Åhlén; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Television; modern art; Sweden; arts programming; mediatization; remediation; cultural history of television genres; Sveriges Radio; Kristian Romare; Lennart Ehrenborg; Torbjörn Axelman; Moderna Museet; Multikonst; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the mediation of art on Swedish television during the 1950s and 1960s. The aim is to examine how the new medium of television was put to use in the dissemination and promotion of contemporary and modernist art during this time. LÄS MER