Sökning: "remembrance"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet remembrance.

 1. 1. The Quest for Recognition : The Holocaust and French Historical Culture, 1945–65

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of History, Stockholm University

  Författare :Johannes Heuman; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History; France; Holocaust; remembrance; historical culture; narrative; use of history; republicanism; universalism; Jewish identity; historicisation; Europeanisation; antisemitism; Vichy; CDJC; Mémorial de la Shoah; Tombeau du Martyr Juif Inconnu;

  Sammanfattning : This thesis investigates the development of Holocaust remembrance in France, taking the activities of the Centre de documentation juive contemporaine in Paris as its focus. By looking at the construction, function, and reception of Holocaust narratives in the twenty years following the end of the War, it shows how remembrance took shape within French historical culture, and, conversely, how representations of the genocide influenced France’s national-historical culture. LÄS MER

 2. 2. Eldens återsken : Första världskriget i svensk föreställningsvärld

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Lina Sturfelt; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; modernity; identity; neutrality; narratives; popular press; cultural history; First World War; Sweden; remembrance; images;

  Sammanfattning : Reflections of Fire. Images of the First World War in Sweden This thesis investigates the cultural impact of the First World War in Sweden, and how it shaped Swedish images and narratives about war and neutrality from 1914 to 1935. In line with Paul Fussell, George L. LÄS MER

 3. 3. Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Florence Fröhlig; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Legacy of World War II; forced conscription; prisoners of war; Alsace Moselle; Soviet prison camp; internment; captivity; Tambov; traumatic experiences; construction of silence; family of remembrance; master narrative; pilgrimage; dark tourism; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the legacy of the Nazi forced enlistment during World War II and focuses more precisely on the case of Alsace/Moselle. Many of these French men, enlisted by force from 1942 in the German army, were sent to the Eastern Front and experienced Soviet prison camps. LÄS MER

 4. 4. Heroes and Victims : The Holocaust in Israeli Historical Consciousness

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Mikael Tossavainen; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jewish-Gentile relations; victimhood; heroism; Holocaust and Heroism Remembrance Day; press; use of history; historical culture; historical consciousness; Israel; Holocaust; History; Historia; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : The interest in the Holocaust has been growing continuously over the last decades, and this study deals with how the Holocaust has been perceived, interpreted and used in an Israeli context. The central theoretical concept in this study is historical consciousness, and the aim is to analyze the place of the Holocaust in Israeli historical consciousness. LÄS MER

 5. 5. Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Dahlin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Second World War; Cultural Memory; Ritual; Russia; St Petersburg; Heritage; Uses of the Past; Human Remains; Memory Politics; Andra världskriget; Ryssland; S:t Petersburg; historiebruk; kulturellt minne; ritualer; kulturarv; mänskliga kvarlevor; minnespolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker minnespraktiker kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd, en stad som under namnet Leningrad 1941–44 var belägrad av tyskarna i över två år. På fronterna runt den omringade staden rasade under drygt två år hårda strider. LÄS MER