Sökning: "eschatology"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet eschatology.

 1. 1. Hope and Otherness : Christian Eschatology in an Interreligious Context

  Författare :Jakob Wirén; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Joseph Ratzinger; Jewish Theology; Muslim Theology; Comparative Theology; Religious Otherness; Theology of Religions; Eschatology; Jürgen Moltmann; Wolfhart Pannenberg; John Hick; Gavin D’Costa; S Mark Heim; Mujtaba Musavi Lari; Fazlur Rahman; William C Chittick; Michael Wyschogrod; Stephen Schwarzschild; Neil Gillman;

  Sammanfattning : This study explores the question of the place and role of the religious Other in contemporary eschatology. It has three basic aims. First, to investigate how and to what extent ‘theological integrity’ of the religious Other is articulated in the eschatologies of some influential contemporary Christian theologians. LÄS MER

 2. 2. Refreshing & Restoration : Two Eschatological Motifs in Acts 3:19-21

  Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

  Författare :Göran Lennartsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; messianism; restoration; eschatology; Luke; New testament; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : This study explores the meaning of the two expressions 'times of refreshing' and 'time to restore everything' in Acts 3:19.21. These two eschatological motifs appear in a speech that the apostle Peter made, according to Luke's presentation, in the Jerusalem temple in the beginning of the 30s. LÄS MER

 3. 3. "Unsought, presented so easily" : A Phenomenological Study of Awe in the Poetical Works of Gerard Manley Hopkins

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of English, Stockholm University

  Författare :Elisabet Dellming; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gerard Manley Hopkins; poetry; awe; experience; phenomenol-ogy; the sensuous; metaphor; époche; invisible life; revelation; eschatology; English; engelska;

  Sammanfattning : As a phenomenon, awe is not reducible to any combination of distinct elements such as wonder, fear or reverence, but combines all of these together with surprise or even anguish. The metaphors with which awe can be described therefore never fully define what it feels like to be affected by awe: awe is motion, elevation, lightness, and flight. LÄS MER

 4. 4. Himlens fröjd eller helvetets fasa : perspektiv på västsvenska kyrkomålningar från 1700-talet

  Detta är en avhandling från The Author + The Swedish Science Press, Uppsala

  Författare :Maud Färnström; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Apocalypticism; Eschatology; Church-painting; Christ; Angels; Devils; Monster; Socialisation; Function; Dysfunction; Symbolic universe; Social change; Konsthistoria; Art history; Heaven; Last Judgement; Hell; Art of painting; Måleri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Yttersta domen blev det favoriserade motivet då man under 1700-talet dekorerade de västsvenska kyrkornas innertak. VARFÖR kom just helvetesdetaljen att uppta allt större utrymme? Syndens straff utvisas här som en evig vistelse i ett kvalfyllt helvete. Snart var det stort nog att symboliskt rymma hela församlingen. LÄS MER

 5. 5. Jesus and the Forgiveness of Sins: An Aspect of His Prophetic Mission

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Tobias Hägerland; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; eschatology; faith; illness; healing; blasphemy; angels; prophets; priests; ecclesiology; christology; forgiveness; sin; tradition; criteria; early Judaism; historical Jesus; Gospels; Bible; New Testament; restoration; Isaiah; Messiah; rhetoric; Progymnasmata; chreia; apomnemoneuma;

  Sammanfattning : This study investigates the topic of forgiveness of sins in the mission of the historical Jesus. Gospel material that pertains to the question is authenticated by the use of criteria for historicity and interpreted within the wider context of first-century Judaism as part of a broader reconstruction of Jesus’ career as a healer and prophet. LÄS MER