Sökning: "User acceptance"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade orden User acceptance.

 1. 1. Virtual Learning Environments in Higher Education A Study of User Acceptance

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Christina Keller; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem; e-learning; web-based learning; virtual learning environment; technology acceptance; organisational learning; diffusion of innovations;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to create knowledge about factors influencing acceptance of virtual learning environments among academic staff and students in blended learning environments. The aim was operationalised by four research questions. LÄS MER

 2. 2. Lighting Control Systems for Energy Saving and User Acceptance: State-of-the-art and future directions

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Engineering

  Författare :Niko Gentile; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Indoor lighting; lighting control system; lighting control; energy saving; energy efficiency; user acceptance; human factor; occupancy strategies; absence sensor; presence sensor; lighting switch; manual switch; daylight harvesting system; daylight-linked system; photoelectric dimming; photosensor.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Belysning står för en femtedel av den globala elanvändningen. I Sverige motsvarar efterfrågan på energi för belysning i kontorsbyggnader 20% av den totala elanvändningen. Utbyte av gamla belysningsanläggningar anses vara bland de mest kostnadseffektiva sätten att minska energianvändningen i byggnader. LÄS MER

 3. 3. Exploring self-efficacy in end-user programming a feminist approach

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lena Palmquist; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; end-user development; technological self-efficacy; gender HCI; interaction design; människa-datorinteraktion; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Digital services and devices are today more spread than ever, forming a basis for new innovations, even among ordinary people. And yet, producers of such services and devices are mostly men with programming skills. Women's participation in development and design of digital products is thus not yet as influential as that of men. LÄS MER

 4. 4. Making Mobile Meaning expectations and experiences of mobile computing usefulness in construction site management practice

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Alexander Löfgren; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mobile computing; Construction site management practice; ICT development; Usefulness; User acceptance; Learning; Meaning; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : During the last decade, anticipated and realized benefits of mobile and wireless information and communication technology (ICT) for different business purposes have been widely explored and evaluated. Also, the significance of ‘user acceptance’ mechanisms through ‘perceived usefulness’ of ICT applications has gained broad recognition among business organizations in developing and adopting new ICT capabilities. LÄS MER

 5. 5. User Centred Evaluation in Experimental and Practical Settings

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marta K. Larusdottir; KTH.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; User centred evaluation; Scrum; evaluation methods; agile software development;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to obtain knowledge regarding how effective user centred evaluation methods are and how user centred evaluations are conducted by IT professionals. This will be achieved by exploring user centred evaluation in experimental and practical settings. LÄS MER