Sökning: "body-meaning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet body-meaning.

 1. 1. Kroppens mening : Studier i psykosomatiska lösningar

  Författare :Britt W. Bragée; Gunnar Karlsson; Jennifer Bullington; Maria Nyström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychosomatics; psychosomatic breakdown; phenomenology; lived body; body-meaning; burnout; stress; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Stress-related diagnoses such as ‘burnout’ are a growing and alarming social trend, which affect more and more young people, especially women. These diagnoses are expressions of ‘psychosomatic conditions’ in our contemporary society. LÄS MER

 2. 2. Kropp, varande och mening i ett sjukgymnastiskt perspektiv

  Författare :Susanne Rosberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; practice; video; pain; psychosomatic; body awareness; phenomenology; lived body; meaning; symbolic interactionism.;

  Sammanfattning : Title: Kropp, varande och mening i ett sjukgymnastiskt perspektiv Author: Susanne Rosberg: [email protected] Keywords: Physiotherapy, practice, video, pain, psychosomatic, body awareness, phenomenology, lived body, meaning, symbolic interactionism. Distribution: Göteborg University. LÄS MER