Sökning: "marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade ordet marknad.

 1. 1. Paradoxernas marknad : En studie om företagande i hemtjänsten

  Författare :Elin Vadelius; Clary Krekula; Anna-Lena Haraldsson; Gunilla Lönnbring; Roine Johansson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; home care service; elderly care; private enterprise; quasi-markets; paradoxes; hemtjänst; äldreomsorg; företagande; kvasi-marknader; paradoxer; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how individuals who run a private business in the publicly financed elderly care sector experience their conditions and opportunities as owners and managers of a business in a quasi-market.  The focus is on what happens when the home care service actor’s intentions and conceptions about how home care should be provided encounter the public realm of financing and regulation. LÄS MER

 2. 2. Motsättningarnas marknad : Den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi i Sverige 1950-1980

  Författare :Klara Arnberg; Lena Andersson-Skog; Yvonne Svanström; Kirsti Niskanen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; History of Sexuality; Pornography; Sweden; Business history; Media history; Obscenity Regulation; Ekonomisk historia; Sexualitetshistoria; Pornografi; Företagshistoria; Mediehistoria; Sedlighetslagstiftning; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis analyses the development towards a mass market pornographic press. Sweden (in addition to Denmark) is often described as a forerunner in this development when the so-called “porn wave” hit most of the Western world in the late 1960s. LÄS MER

 3. 3. Mordens marknad : Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur

  Författare :Karl Berglund; Johan Svedjedal; Ann Steiner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish crime fiction; sociology of literature; publishing studies; book trade; book history; popular fiction; 2000s; 21st century.; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with Swedish crime fiction and its successes on the Swedish book market in the early 2000s. The genre’s expansion, marketing and literary content is mapped and analysed in three studies that together paint a thorough picture of this literary phenomena in Swedish book trade. LÄS MER

 4. 4. En blomstrande marknad : handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län

  Författare :Inger Olausson; Catharina Nolin; Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekonomi; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Hortikultur; Trädgårdsodling; Trädgårdshistoria; Trädgårdsekonomi; Agrarhistoria; Handelsträdgård; Trädgårdsnäring; Trädgårdsmästare; Herrgårdsträdgård;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att fördjupa förståelsen för handelsträdgårdarnas verksamhet och trädgårdsnäringens utveckling i Sverige under perioden 1900–1950. Den är ett bidrag till forskningen om den yrkesmässiga, kommersiella trädgårdsodlingens historia i Sverige efter industrialismens genombrott, vilket är ett eftersatt forskningsområde. LÄS MER

 5. 5. En växande marknad : Studie av nöjdheten med konsumtionsrelaterade livsområden bland unga konsumenter

  Författare :Hanna Hjalmarson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga konsumenter; marknadsföring; nöjdhet; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : I den här avhandlingsstudien undersöks nöjdheten med tillvaron i vårt konsumtionssamhälle bland konsumenter i olika åldrar. De tre områden som för unga konsumenter (9 - 19 år) som grupp hade starkast samband med den övergripande nöjdheten: (1) att vara nöjd med sig själv, (2) sina kläder, samt (3) viktrelaterad hälsa, studeras sedan närmare. LÄS MER