Sökning: "Pornography"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet Pornography.

 1. 1. Imagining Safe Space The Politics of Queer, Feminist and Lesbian Pornography

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Ingrid Ryberg; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pornography; Queer; feminist and lesbian activism; Interpretive community; Embodied spectatorship; Fantasy; Film production; distribution and reception; Intimate public; Counter public; Consciousness-raising; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : There is a current wave of interest in pornography as a vehicle for queer, feminist and lesbian activism. Examples include Dirty Diaries: Twelve Shorts of Feminist Porn (Engberg, Sweden, 2009), the Pornfilmfestival Berlin (2006-) and the members-only Club LASH in Stockholm (1995-). LÄS MER

 2. 2. En ohejdad kommersialism? Den pornografiska pressen och regleringen av pornografi i Sverige 1950-2000

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekonomisk historia

  Författare :Klara Arnberg; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic History; Pornography industry; Sexual Policy; Pornographic Press; Pornography; Sweden; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This licentiate thesis describes the Swedish pornography policy and how this policy affected the pornography industry. The main aim of the study is to survey the development of the Swedish porn industry 1950-2000 and to consider how it was imagined both as an industry, and as a commercialized form of sexuality. LÄS MER

 3. 3. Worlds Apart? Sexual Behaviour, Contraceptive Use, and Pornography Consumption Among Young Women and Men

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elisabet Häggström-Nordin; Mälardalens högskola.; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescents; attitudes; emergency contraception; gender differences; grounded theory; pornography; sexual behavior; Sweden; youth; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate the knowledge of, attitudes toward, and experiences of the emergency contraceptive pill (ECP), sexual behaviour, and pornography consumption among high school students and young people. Data were obtained by questionnaires (studies I, II, and III), and by qualitative in-depth interviews (study IV). LÄS MER

 4. 4. The Politics of Legal Challenges to Pornography: Canada, Sweden, and the United States

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Max Waltman; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pornography; prostitution; trafficking; gender-based violence; sex equality; intersectionality; freedom of speech; democracy; sexual abuse; comparative politics; civil rights; comparative law; equality law; violence against women; Canada; Sweden; United States; judicial politics; legislative politics; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes obstacles and potential in democracies, specifically Canada, Sweden, and United States, to effectively address empirically documented harms of pornography. Legislative and judicial challenges under different democratic and legal frameworks are compared. LÄS MER

 5. 5. Motsättningarnas marknad Den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi i Sverige 1950-1980

  Detta är en avhandling från Lund : Sekel bokförlag

  Författare :Klara Arnberg; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; History of Sexuality; Pornography; Sweden; Business history; Media history; Obscenity Regulation; Ekonomisk historia; Sexualitetshistoria; Pornografi; Företagshistoria; Mediehistoria; Sedlighetslagstiftning; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis analyses the development towards a mass market pornographic press. Sweden (in addition to Denmark) is often described as a forerunner in this development when the so-called “porn wave” hit most of the Western world in the late 1960s. LÄS MER