Sökning: "Inger Olausson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Inger Olausson.

 1. 1. En blomstrande marknad handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län

  Detta är en avhandling från Uppsala/Stockholm : Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet/Calrssons förlag

  Författare :Inger Olausson; [2014]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hortikultur; Trädgårdsodling; Trädgårdshistoria; Trädgårdsekonomi; Agrarhistoria; Handelsträdgård; Trädgårdsnäring; Trädgårdsmästare; Herrgårdsträdgård;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att fördjupa förståelsen för handelsträdgårdarnas verksamhet och trädgårdsnäringens utveckling i Sverige under perioden 1900–1950. Den är ett bidrag till forskningen om den yrkesmässiga, kommersiella trädgårdsodlingens historia i Sverige efter industrialismens genombrott, vilket är ett eftersatt forskningsområde. LÄS MER

 2. 2. En blomstrande marknad : handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län

  Detta är en avhandling från ; Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet

  Författare :Inger Olausson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att fördjupa förståelsen för handelsträdgårdarnas verksamhet och trädgårdsnäringens utveckling i Sverige under perioden 1900–1950. Den är ett bidrag till forskningen om den yrkesmässiga, kommersiella trädgårdsodlingens historia i Sverige efter industrialismens genombrott, vilket är ett eftersatt forskningsområde. LÄS MER