Sökning: "Sedlighetslagstiftning"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Sedlighetslagstiftning.

  1. 1. Motsättningarnas marknad Den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi i Sverige 1950-1980

    Detta är en avhandling från Lund : Sekel bokförlag

    Författare :Klara Arnberg; Umeå universitet.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; History of Sexuality; Pornography; Sweden; Business history; Media history; Obscenity Regulation; Ekonomisk historia; Sexualitetshistoria; Pornografi; Företagshistoria; Mediehistoria; Sedlighetslagstiftning; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

    Sammanfattning : This thesis analyses the development towards a mass market pornographic press. Sweden (in addition to Denmark) is often described as a forerunner in this development when the so-called “porn wave” hit most of the Western world in the late 1960s. LÄS MER