Sökning: "Trädgårdshistoria"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Trädgårdshistoria.

  1. 1. En blomstrande marknad handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län

    Detta är en avhandling från Uppsala/Stockholm : Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet/Calrssons förlag

    Författare :Inger Olausson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2014]
    Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hortikultur; Trädgårdsodling; Trädgårdshistoria; Trädgårdsekonomi; Agrarhistoria; Handelsträdgård; Trädgårdsnäring; Trädgårdsmästare; Herrgårdsträdgård;

    Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att fördjupa förståelsen för handelsträdgårdarnas verksamhet och trädgårdsnäringens utveckling i Sverige under perioden 1900–1950. Den är ett bidrag till forskningen om den yrkesmässiga, kommersiella trädgårdsodlingens historia i Sverige efter industrialismens genombrott, vilket är ett eftersatt forskningsområde. LÄS MER