Sökning: "ljus"

Visar resultat 1 - 5 av 349 avhandlingar innehållade ordet ljus.

 1. 1. Stadens ljus : Etableringen av de första svenska gasverken

  Detta är en avhandling från Malmö : LiberFörlag

  Författare :Arne Kaijser; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gas technology; 19th century Sweden; Public utilities; Urban technology; Infra-structure; Decision-making process; Technology transfer; History of technology; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The earliest Swedish gasworks, built around 1850 in Gothenburg, Norrköping and Stockholm, were the first public utilities in Sweden. The establishrnent of these gasworks forced the municipal authorities for the first time to make decisions concerning a complicated technical system - decisions which involved not only technical, but also financial, organizational and legal components. LÄS MER

 2. 2. Rum utan utsikt Fönster och ljus i medeltida byggnader

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Linda Qviström; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Medieval Archaeology; Post Medieval Archaeology; Windows; Medieval Buildings; Light Openings; Window Glass; View; Interiors; Darkness; Light; Lighting; Light Equipment; Arkeologi; historisk arkeologi; medeltida byggnader; fönster; ljusöppningar; fönsterglas; utsikt; inomhusmiljö; mörker; ljus; belysning; belysningsredskap; Uppland; Gotland; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Windows, light and a view are self-evident parts of contemporary interiors. This was not the case in Scandinavia during the Middle Ages (c. 1050–1520 CE), when closed spaces without wall openings were standard. LÄS MER

 3. 3. Färger, former, ljus : Svensk reklam och reklampsykologi, 1900-1930

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Louise Nilsson; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; modernity; advertising; advertisement; light advertisement; shop window; visual culture; cultural studies; cities; commercial culture; consumers; consumption; advertising campaign; spectator; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation examines the rise of an advertisement business in Sweden and the breakthrough of advertising psychology as a field of knowledge. The aim of the investigation is to show first, how the advertising landscape changed in Sweden and, second, how technologies were used in designing the different forms of advertisement that became integrated into media and public environments, during the period 1900-1930. LÄS MER

 4. 4. Nationalmuseum i offentlighetens ljus framväxten av tillfälliga utställningar 1866-1966

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva-Lena Bergström; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nationalmuseum; temporary exhibitions; art history; history of art exhibitions; museology; museologi; museology;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the emergence of temporary exhibitions at the Nationalmuseum of Sweden 1866–1966. My aim is to discuss and place the exhibitions in the complex ongoing tension between the role of the museum as a scientific and an educative public institution, and in relation to the permanent collection. LÄS MER

 5. 5. Glädje i vårdandets värld

  Detta är en avhandling från Åbo Akademis Förlag

  Författare :Ginger Selander; Högskolan Dalarna.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; joy; light; love; caring science; history of ideas; conceptual analysis; hermeneutics; glädje; ljus; kärlek; vårdvetenskap; idéhistoria; begreppsanalys; hermeneutik; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Föreliggande vårdvetenskapliga studie har som syfte att avtäcka och synliggöra glädjesom idé i vårdandets värld. Glädje sammanbinds med vårdandet genom kärleken somden tongivande kraften hos glädje. Vårdandets sak har genom historien alltid varit attlindra lidande och att tjäna liv och hälsa i en anda av kärlek och barmhärtighet. LÄS MER