Sökning: "HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 94 avhandlingar innehållade orden HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria.

 1. 1. Insikt och närvaro : : akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Katarina Plank; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; tradition; Burmese Buddhism; DBT; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; Western Buddhism; Vipassana meditation; spirituality; contemporary religiosity; modernity; Buddhist modernism; Buddhist modernism; psychology; health care;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. LÄS MER

 2. 2. Tradition as Resource : Transnational Somali Women Traders Facing the Realities of Civil War

  Detta är en avhandling från Uppsala : Religionshistoria

  Författare :Rannveig Jetne Haga; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Dubai; Somaliland; Somali women; civil war; tradition; agency; security; autonomy; negotiations; piety; postcolonial; feminism.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation is an analysis of interviews with and observations among transnational Somali women traders, located in Somaliland (northwest Somalia) and Dubai. Since the outbreak of the Somali civil war an increasing number of women have become the sole providers of their families. LÄS MER

 3. 3. Ariska idoler : Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Stefan Arvidsson; Linnéuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; Religionsvetenskap; Study of Religions; Wilhelm Schmidt; George Dumézil; Aryan; Indo-European; History of Religion; Mythology; Myth; Historiography; Humanities; Ideology; Philology; Old Norse Myth; Germanic Religion; Vedic Religion; Friedrich Max Müller; Greek Religion; Marija Gimbutas; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : I över 200 år har en rad historiker, språkmän, folklorister och arkeologer försökt att återskapa en svunnen kultur. Med hjälp av antika texter, medeltida uppteckningar, filologiska observationer och arkeologiska lämningar har de beskrivit en värld, en religion och ett folk äldre än sumererna, med vilka all historia annars sägs ha börjat. LÄS MER

 4. 4. Women's Human Rights and Islam : : a Study of Three Attempts at Accommodation

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jonas Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; Religionsvetenskap; Study of Religions; Human rights; gender; Islam; Fatima Mernissi; Riffat Hassan; A.A. an-Na‘im; History of Religions; human rights; women’s human rights; Women’s Convention; CEDAW; globalisation; Qur’an; hadith; historiography; History; Abdullahi Ahmed an-Na‘im.; Historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar avstamp i en pågående internationell diskussion om kvinnors mänskliga rättigheter och islam. I denna diskussion kan olika muslimska ståndpunkter identifieras. LÄS MER

 5. 5. Jews and Gentiles in Early Jewish Novels

  Detta är en avhandling från Uppsala : Religionshistoria

  Författare :Hedvig Larsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; Judaism; Hellenistic period; novels; Jews and non-Jews; type scenes; irony; idol-parody;

  Sammanfattning : This dissertation deals with Jewish novels from the late Persian, Hellenistic and early Roman periods. The five texts chosen for this study are the Books of Ruth, Judith, Esther, Daniel and Joseph & Aseneth. Focus is on how the Jewish narrators describe non-Jews and non-Jewish religion, and on the relations between Jews and non-Jews. LÄS MER