Sökning: "fönster"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade ordet fönster.

 1. 1. Rum utan utsikt : Fönster och ljus i medeltida byggnader

  Författare :Linda Qviström; Anders Andrén; Herman Bengtsson; Martin Hansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Medieval Archaeology; Post Medieval Archaeology; Windows; Medieval Buildings; Light Openings; Window Glass; View; Interiors; Darkness; Light; Lighting; Light Equipment; Arkeologi; historisk arkeologi; medeltida byggnader; fönster; ljusöppningar; fönsterglas; utsikt; inomhusmiljö; mörker; ljus; belysning; belysningsredskap; Uppland; Gotland; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Windows, light and a view are self-evident parts of contemporary interiors. This was not the case in Scandinavia during the Middle Ages (c. 1050–1520 CE), when closed spaces without wall openings were standard. LÄS MER

 2. 2. Optical Characterization and Energy Simulation of Glazing for High-Performance Windows

  Författare :Andreas Jonsson; Arne Roos; Werner Platzer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; energy simulations; antireflection coatings; dip-coating; optical measurements; spectrophotometer; integrating spheres; low-e windows; solar control windows; smart windows; control strategies; U value; g-value; Engineering physics; Teknisk fysik; Engineering Science; teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on one important component of the energy system - the window. Windows are installed in buildings mainly to create visual contact with the surroundings and to let in daylight, and should also be heat and sound insulating. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar och möjligheter till energibesparing med fönster försedda med manövrerbara, genomsynliga, värmestrålningsreflekterande plastfolier

  Författare :Carl Gösta Troedsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Värmestrålning plastfolier energibesparing; Building engineering; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Implementation of energy efficiency measures in Swedish single-family houses

  Författare :Gireesh Nair; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER;

  Sammanfattning : Energy efficiency improvements in the residential sector have manybenefits, such as reducing greenhouse gas emissions, improving energy security,creating jobs and improving living conditions. There is a large potential to improveenergy efficiency in existing Swedish residential buildings. LÄS MER

 5. 5. Predicting Electrochromic Smart Window Performance

  Författare :Johnny Degerman Engfeldt; Göran Lindbergh; Carina Lagergren; Kerstin Forsberg; James Gardner; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Electrochromic; Electrooptics; Smart windows; Prediction model; Large Area Device model;

  Sammanfattning : The building sector is one of the largest consumers of energy, where the cooling of buildings accounts for a large portion of the total energy consumption. Electrochromic (EC) smart windows have a great potential for increasing indoor comfort and saving large amounts of energy for buildings. LÄS MER