Sökning: "Humaniora Konst Filmvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade orden Humaniora Konst Filmvetenskap.

 1. 1. Tabu : Filmaren Vilgot Sjöman

  Detta är en avhandling från Filmhäftet, Lund

  Författare :Anders Åberg; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Film Studies; Filmvetenskap; film; filmregissörer; svensk filmhistoria; politik; sex; censur; Political Cinema; Swedish Film; Sjöman;

  Sammanfattning : This thesis is a thematic and historical analysis of of Sjöman’s œuvre and its significance for Swedish film culture, focussing on his most important films during the 1960s and 1970s. Sjöman started as a novelist in the late 1940s, and has since then accomplished an œuvre consisting of some 60 works, mostly novels, plays, essays, and films. LÄS MER

 2. 2. Hellraiser : om Clive Barkers film

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Anna Arnman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Film Studies; Filmvetenskap; Horror; genre; body; monstrous; aesthetics; Cenobites; sexuality; family; house; religion; 80´s horror films; Monstrous; Aesthetics; Sexuality; Family; House; Religion; Konstvetenskap; Art History; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Genre; General and comparative literature; Body;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag kommer i denna avhandling att resonera kring frågor om skräckfilm som genre och studera hur Hellraiser förhåller sig till dess teman och problem. Hellraiser är en skräckfilm och således, på gott och ont, bunden till en kontroversiell genre. LÄS MER

 3. 3. The Most Delicate Subject : A History of Sex Education Films in Sweden

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Elisabet Björklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Film Studies; Filmvetenskap; sex education film; sexuality and Swedish cinema; censorship; genre; exploitation; pornography; gender; Swedish welfare state; Swedish sin ; Language of Love-films; school film; Sex education film; “Swedish sin”; Language of Love films;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to present a history of sex education films in Sweden, from their beginnings until the late 1970s, relating the films to the changing historical context of the Swedish welfare society. Within this framework, the dissertation explores two main sets of questions. LÄS MER

 4. 4. Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Åsa Jernudd; Örebro universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Film studies; Filmvetenskap; Filmhistoria; Sverige; Örebro; sekelskiftet; 1900; 1900-talet; nöjesliv; biografer; resande filmvisare; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : Åsa Jernudd: Movies and Entertainment in Örebro 1897-1908This dissertation is a historical study of film exhibition in the context of emerging popular entertainment in Örebro, a medium-sized town in Sweden, 1897 to 1908. It argues that since 80% of the population resided in towns and rural areas around 1900, studying the impact of film culture in a town setting is essential for an understanding of early film culture in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Reproducing Languages, Translating Bodies Approaches to Speech, Translation and Cultural Identity in Early European Sound Film

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anna Sofia Rossholm; Växjö universitet.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Filmvetenskap; Film Studies; Sound Theory; Translation; Intermediality; Film Speech; European Cinema; Writing in Film; Stardom; Transition to Sound; Film and Theatre;

  Sammanfattning : This study discusses and analyses recorded/filmed speech, translation, and cultural identity in film discourses in early European sound film. The purpose is to frame these issues from a number of theoretical perspectives in order to highlight relations between media, speech and translation. The points of departure are 1. LÄS MER