Sökning: "life issues"

Visar resultat 1 - 5 av 792 avhandlingar innehållade orden life issues.

 1. 1. Trust issues Welfare workers' relationship to their organisation

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Jonas Welander; Mälardalens högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; employee-organisation relationship; new public management; psychological contracts; job demands; job resources; organisational factors; trust; Working Life Studies; arbetslivsvetenskap;

  Sammanfattning : In the past decades, the public sector has undergone important organisational policy changes, referred to as New Public Management. These management strategies focus on continuous cost improvements and rationalisation of operations. LÄS MER

 2. 2. Patients' quality of life : Living with incurable cancer in palliative homecare

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Christina Melin-Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Advanced cancer; Assessment of quality of life a the end of life; AQEL; existential; hospital based palliative care; mixed methods; neoplasm; nursing; palliative care; quality of life; social life; support.;

  Sammanfattning : My clinical experience is that living in incurable cancer at the end of life is complex to patients and their families. Patients seem to have a rather good quality of life (QoL) but problems related to the progression of the illness constantly challenges and changes QoL. LÄS MER

 3. 3. What is a life worth? : methodological issues in estimating the value of a statistical life

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mikael Svensson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi; Value of a statistical life; scale bias; cognitive ability; hypothetical bias; cost-benefit analysis; calibration; certainty approach; attitude theory; seat belt use; bicycle helmet use; altruism; mortality rates; acute myocardial infarction; unemployment.;

  Sammanfattning : This thesis addresses methodological issues in estimating the value of a statistical life (VSL). Two main approaches have been used to estimate the VSL, the indirect and direct methods; the indirect method is based on revealed preferences, such as the wage premium demanded for a risky job. LÄS MER

 4. 4. Den ofrivilligt frivillige företagaren Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christer Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneur; entrepreneurship; work; start-up grant; subsidised enterprise; active labor market programme; employment; unemployment; self-employment; life story; life situation; identity; life mode; biographical disruption; biographical work; Entreprenör; entreprenörskap; företagande; starta eget-bidrag; stöd till start av näringsverksamhet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbete; arbetslöshet; löneanställning; identitet; livsberättelse; livsform; biografiskt brott; biografiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att beskriva och analysera arbetets betydelse i starta eget–bidragsföretagares liv. Material har samlats in dels genom en omfattande enkätstudie som omfattar hela populationen nuvarande och tidigare företagare från 1995 i Östergötlands län, dels genom en serie livsberättelseorienterade intervjuer med ett urval aktiva respektive före detta företagare med fokus på deras inställning till arbete. LÄS MER

 5. 5. Life and Fiction On intertextuality in pupils’ booktalk

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Katarina Eriksson (Barajas); Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reader response; children’s literature; discourse analysis; booktalk; gender; barn och böcker; bokprat; diskursanalys; intertextualitet; litteraturpedagogik i skolan; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : This study examines booktalk, that is, teacher-led group discussions about books for children in a Swedish school. The empirical data comprise 24 hours of videorecorded booktalk in grades 4–7. In total, 40 children (aged 10–14 years) were recorded during 24 sessions. LÄS MER