Sökning: "cost-benefit analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade orden cost-benefit analysis.

 1. 1. Cost-Benefit Analysis and Valuation Uncertainty : Empirical contributions and methodological developments of a study on trade-offs between hydropower and wild salmon

  Författare :Cecilia Håkansson; SLU Department of Forest Economics; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; classic and interval open-ended question; contingent valuation; cost-benefit analysis; hydropower; salmon; valuation uncertainty;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On the Robustness of Air Pollution Policy Cost-Benefit Analysis

  Författare :Stefan Åström; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; policy support modelling; Air pollution control; cost-benefit analysis; decomposition analysis;

  Sammanfattning : In December 2013 the European Commission proposed an amendment of the National Emissions Ceilings Directive with new ambition levels for harmful emissions of SO2, NOx, NH3, PM2.5, and Non-Methane Volatile Organic Compounds. LÄS MER

 3. 3. Cost-Benefit Analysis of Separation Distances - a utility-based approach to risk management decision-making

  Författare :Martin Kylefors; Avdelningen för Brandteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; decision-making; cost-benefit; Risk management; land use planning; risk analysis; separation distance;

  Sammanfattning : Decision-making in risk management reflects a normative choice of approach. This dissertation is concerned with the possibility of putting the decision in focus by employing an optimum decision criterion within a utility-based approach. LÄS MER

 4. 4. Att beräkna det goda samhället : Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis–politik inom transportområdet

  Författare :Karin Thoresson; Sven Widmalm; Karolina Isaksson; Göran Sundqvist; Statens väg- och transportforskningsinstitut; []
  Nyckelord :Cost-benefit analysis; transport policy; Sweden; infrastructure; expertise; planning; co-production; boundary work; mechanical objectivity; commensuration; valuation; Value analysis; Government national ; Transport; CBA; samhällsekonomisk analys; transportpolitik; infrastruktur; planering; värdering; expertis; gränsarbete; samproduktion; mekanisk objektivitet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Economics; Road: Economics;

  Sammanfattning : Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige har sedan 1998 varit att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Under perioden fram till 2010 har samhällsekonomiska underlag fått en allt tyngre roll i den formulerade transportpolitiken och den statliga styrningen av den långsiktiga planeringen som ett verktyg för att prioritera mellan investeringar i nya vägar och järnvägslänkar. LÄS MER

 5. 5. Cost-Benefit Analysis of climate policy and long term public investments

  Författare :Disa Thureson; Lars Hultkrantz; Jan-Eric Nilsson; Robert Lundmark; Disa Asplund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Cost of Carbon; Greenhous Gases; Distributional weights; Discounting; Cost benefit analysis; Elasticity of Marginal Utility of Consumption; Risk aversion; Economics; Nationalekonomi; Investment; Climate change; Transport infrastructure; Qa Economics and finance; Qa Economics and finance;

  Sammanfattning : This compilation dissertation consists of four essays with the common theme of welfare analysis of long-term public investments. The first two essays focus on analysis of climate change mitigation, i.e., the social cost of carbon dioxide. LÄS MER