Sökning: "arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 110 avhandlingar innehållade ordet arbetsterapi.

 1. 1. Measuring the impact of body functions on occupational performance : validation of the ADL-focused occupation-based neurobehavioral evaluation (A-ONE)

  Författare :Guðrún Árnadóttir; Anne Fisher; Britta Löfgren; Erik Bautz-Holter; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; occupational therapy; Rasch measurement; activities of daily living; assessment; stroke; dementia; neurology; outcome; Occupational therapy; Arbetsterapi; arbetsterapi; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Background: Among the instruments commonly used by occupational therapists working in the area of rehabilitation of persons with neurological disorders are evaluations of both occupation, such as activities of daily living (ADL), and body functions. While persons with neurological diagnoses typically have symptoms that represent diminished neurobehavioral functions, the resulting pattern of neurobehavioral impairments affecting ADL performance often differs among diagnostic groups. LÄS MER

 2. 2. Occupational performance in school settings : evaluation and intervention using the school AMPS

  Författare :Michaela Munkholm; Anne G. Fisher; Britta Löfgren; Curt Hagquist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational therapy; Assessment; Rasch measurement; Children; schoolwork performance; Differential item functioning; Differential test funktioning; Outcomes; Efficacy of intervention; school-based practice; instrument development; Occupational therapy; Arbetsterapi; Occupational therapy; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Background: This thesis is was designed to evaluate aspects of reliability and validity of the School Version of the Assessment of Motor and Process Skills (School AMPS) (Fisher, Bryze, Hume, & Griswold, 2007), an observation-based evaluation of quality of occupational performance when children perform schoolwork tasks in school settings. The long term goal was to contribute to knowledge about children at risk or with mild disabilities who experience difficulties with occupational performance in school settings, and describe how the School AMPS can be used when a true top−down process of planning and implementing school-based occupational therapy services is implemented in a Swedish context. LÄS MER

 3. 3. Measuring quality of occupational performance based on self-report and observation : development and validation of instruments to evaluate ADL task performance

  Författare :Eva Ejlersen Waehrens; Anne G Fisher; Hans Lund; Bente Danneskiold-Samsöe; Lena von Koch; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; activities of daily living; acquired brain injury; ADL evaluation; ADL task performance; chronic disease; chronic widespread pain; interview; observation; occupational therapy; observation-based evaluation; questionnaire; Rasch measurement; rheumatic diseases; Occupational therapy; Arbetsterapi; Occupational therapy; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Background People with rheumatic or neurologic conditions are commonly referred for occupational therapy because of decreased ability to perform ADL tasks. Upon referral, occupational therapists use a client-centred, occupationfocused approach when evaluating a person's perceived and observed quality of ADL task performance to clarify the nature and extent of the person’s problems, plan interventions and determine effectiveness of interventions. LÄS MER

 4. 4. Return to Work : Assessment of Subjective Psychosocial and Environmental Factors

  Författare :Elin Ekbladh; Lena Haglund; Lars-Håkan Thorell; Hans Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bedömningsinstrument; arbetsterapi; arbetsförmåga; arbetslivsinriktad rehabilitering; sjukfrånvaro; Model of Human Occupation MOHO ; WRI; WEIS; Occupational therapy; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjukfrånvaron i Sverige är hög och kunskap om vad som påverkar återgång i arbete efter sjukskrivning behöver utvecklas. I processen kring återgång i arbete är bedömning av arbetsförmåga en viktig del. LÄS MER

 5. 5. Möjlighet till aktivitet och delaktighet utanför hemmet för personer med förvärvad hjärnskada

  Författare :Alexandra Olofsson; Maria Larsson-Lund; Anneli Nyman; Ewa Wressle; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acquired brain injury; stroke; occupational therapy; activity; participation; public space; Förvärvad hjärnskada; stroke; arbetsterapi; aktivitet; delaktighet; offentliga miljöer; Occupational therapy; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling var att öka kunskapen om möjlighet till aktivitet och delaktighet utanför hemmet för personer i yrkesverksam ålder med förvärvad hjärnskada (FHS).Studie I syftade till att utforska och beskriva hur personer med FHS erfar engagemang i aktiviteter utanför hemmet. LÄS MER