Sökning: "gymnasieelever"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet gymnasieelever.

 1. 1. Enligt fysiken eller enligt mig själv? Gymnasieelever, fysiken och grundantaganden om världen

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lena Hansson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Science education; worldview; phttps: www.diva-portal.org liu webform form.jspresuppositions; science; physics; nature of science; upper secondary students; Världsbild; grundantaganden; naturvetenskap; fysik; naturvetenskapens natur; gymnasieelever;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras elevers grundantaganden om världen, samt de grundantaganden som eleverna förknippar med fysiken. Det är utifrån de grundantaganden vi gör om hur världen är beskaffad som vi försöker tolka och förstå nya fenomen och företeelser vi möter, t.ex. i den naturvetenskapliga undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Kulturell tid och individuella rytmer Gymnasieelever om tidens pedagogiska villkor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Jutta Balldin; Stockholms universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Highschool pupils; school time; time in school; conditions for positioning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; barndomsgeografi; skoltid; ungdomskultur; etnografi;

  Sammanfattning : The problem focused in the thesis has its ground in the crossroads between a manifold school-time and shared as well as individual rhythms of pupils. The thesis builds on a theoretical assumption that cultural structures in time are of meaning for an understanding of ourselves and of others, and works as a frame for contemporary values and constraints, especially in school. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers diskussioner utifrån hållbar utveckling meningsskapande, naturkunskapande, demokratiskapande

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Katarina Ottander; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; environmental- and sustainability education; ESE; education for sustainable development; ESD; scientific literacy; socioscientific issues; upper secondary school students. meaning-making; democracy; discursive psychology; naturvetenskaplig utbildning; miljö- och hållbarhetsutbildning; utbildning för hållbar utveckling; scientific literacy; sociovetenskapliga frågor; sociovetenskapliga dilemman; gymnasieelever; meningsskapande; demokrati; naturkunskapande; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : In this thesis the focus is on upper secondary school students’ meaning-making in sustainability in science civic education. The aim is to study how meaning is created, if/how natural science is used and how democratic participation is constructed in students’ group discussions. LÄS MER

 4. 4. Textuell makt Fem gymnasieelever läser och skriver i svenska och samhällskunskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Insitutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Pia Anderson; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development; textual power; positioning; envisionment building; appraisal; attitude; engagement; critical literacy; new literacy;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study how five students linguistically express textual power in conversation and writing about reading, as well as to investigate their possibilities to linguistically express textual power. The study was performed within some of the literacy practices in the subjects of Swedish and Social Studies at the social sciences programme in upper secondary school. LÄS MER

 5. 5. Språkintroduktion som mellanrum Nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av ett introduktionsprogram

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Erika Bomström Aho; Erika Aho; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; language introduction; newly arrived upper secondary school students; third space; identity; narrated experiences; språkintroduktion; nyanlända gymnasieelever; svenska som andraspråk; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Den här licentiatuppsatsen behandlar berättade erfarenheter av att vara elev på Språkintroduktion. Programmet är ett av fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan och tar emot nyanlända ungdomar i åldrarna 16 till 19 år. LÄS MER