Sökning: "grundantaganden"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet grundantaganden.

 1. 1. Enligt fysiken eller enligt mig själv? Gymnasieelever, fysiken och grundantaganden om världen

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lena Hansson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Science education; worldview; phttps: www.diva-portal.org liu webform form.jspresuppositions; science; physics; nature of science; upper secondary students; Världsbild; grundantaganden; naturvetenskap; fysik; naturvetenskapens natur; gymnasieelever;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras elevers grundantaganden om världen, samt de grundantaganden som eleverna förknippar med fysiken. Det är utifrån de grundantaganden vi gör om hur världen är beskaffad som vi försöker tolka och förstå nya fenomen och företeelser vi möter, t.ex. i den naturvetenskapliga undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Rättighet och Rättvisa Användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Alexandru Panican; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tvångsvård ; feminism ; fattigdomsfrågan ; narkotikafrågan ; kvinnofrågan ; socialt arbete ; sociala projekt ; rättvisa ; rättighet ; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : In the references invoked by a large number of social projects to achieve their goals, one can find rights and justice as central discursive units in a frequently recurring thought model. In several of these projects the result, time after time, is lack of success. LÄS MER

 3. 3. Dynamical Analysis of Chemical Activity of Sterically Encumbered Lewis acid/base Pairs

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Maoping Pu; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is about the dynamics analysis of chemical reactions involving a stoichiometric mixture of sterically hindered Lewis base (LB) and Lewis acid (LA) – the so-called frustrated Lewis pairs (FLPs). The tool for dynamical description of chemical reactions is the ab initio molecular dynamics (AIMD) simulations together with the calculation of minimum energy paths (MEPs) on the potential energy surfaces (PESs). LÄS MER

 4. 4. Rum för handling. Kollaborativt berättande i digitala medier

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Ylva Gislén; Blekinge Tekniska Högskola.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; interaction design; practice-based research; narrativity; collaborative narrative; Humanities Social Sciences; Interaktionsdesign; Berättarteknik; Interaktiva multimedier; Narratologi;

  Sammanfattning : Avhandlingen fokuserar på kollaborativt berättande i digitala medier, och tar avstamp i relativt detaljerade beskrivningar av de designprojekt som utgör avhandlingsarbetets ryggrad. Kännetecknande för dessa designprojekt är att de kombinerar fysiska och virtuella rum och/eller flera medieplattformar. LÄS MER

 5. 5. Försoning : ur ett vårdvetenskapligt perspektiv

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis förlag

  Författare :Lena-Karin Gustafsson; Mälardalens högskola.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reconciliation; health; suffering; narratives; hermeneutic; caring science; försoning; hälsa; lidande; berättelser; hermeneutik; vårdvetenska; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv belysa försoningens innebörder i förhållande till människans hälsa och lidande. Valet av perspektiv grundar sig på vårdvetenskapens ställningstaganden i relation till hälsa och lidande. LÄS MER