Sökning: "naturvetenskapens natur"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden naturvetenskapens natur.

 1. 1. Enligt fysiken eller enligt mig själv? Gymnasieelever, fysiken och grundantaganden om världen

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lena Hansson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Science education; worldview; phttps: www.diva-portal.org liu webform form.jspresuppositions; science; physics; nature of science; upper secondary students; Världsbild; grundantaganden; naturvetenskap; fysik; naturvetenskapens natur; gymnasieelever;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras elevers grundantaganden om världen, samt de grundantaganden som eleverna förknippar med fysiken. Det är utifrån de grundantaganden vi gör om hur världen är beskaffad som vi försöker tolka och förstå nya fenomen och företeelser vi möter, t.ex. i den naturvetenskapliga undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Different Images of Science - A study of how science is constituted in exhibitions

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Eva Davidsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning in informal settings; science exhibitions; staff members; exhibition design; exhibition contents; museums; Science centres; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Humanities Social Sciences; informal learning; science centres;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom science och technology centre (STC)-rörelsen finns det uttalade mål och ambitioner att öka allmänhetens intresse och förståelse för naturvetenskap. Samtidigt ifrågasätter många forskare de val som görs vad gäller utställningarnas innehåll och hävdar att det är vanligt att en alltför produktorienterad syn på naturvetenskap presenteras. LÄS MER