Sökning: "Lena Hansson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Lena Hansson.

 1. 1. Determination of selenium in biological material

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lena Hansson; Uppsala universitet.; [1989]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Enligt fysiken eller enligt mig själv? Gymnasieelever, fysiken och grundantaganden om världen

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lena Hansson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Science education; worldview; phttps: www.diva-portal.org liu webform form.jspresuppositions; science; physics; nature of science; upper secondary students; Världsbild; grundantaganden; naturvetenskap; fysik; naturvetenskapens natur; gymnasieelever;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras elevers grundantaganden om världen, samt de grundantaganden som eleverna förknippar med fysiken. Det är utifrån de grundantaganden vi gör om hur världen är beskaffad som vi försöker tolka och förstå nya fenomen och företeelser vi möter, t.ex. i den naturvetenskapliga undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Obesity and stigma : Studies on children, adults and health care professionals

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Lena M Hansson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obesity; obesity attitudes towards ; stigma; stereotyping; prejudice; bias; children; adults; gender; primary care; health professionals; weight management; qualitative research;

  Sammanfattning : Obesity may not only pose a threat to an individual s physical health but may also have socioeconomic and psychosocial consequences. Stigma is assumed to be a common experience among individuals with obesity and is also suggested to be one of the major contributors to health disparities. LÄS MER

 4. 4. Universal design - a marketable or utopian concept?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

  Författare :Lena Hansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; konsumtionsvetenskap; universal design; design; consumers; consumer culture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER