Sökning: "miljöfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet miljöfrågor.

 1. 1. (O)ändligt vatten : En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor

  Författare :Teresa Elkin Postila; Anna Palmer; Linnea Bodén; Cecilia Åsberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; posthumanist intervention study; early childhood education; multidisciplinarity; connoisseurs; storytelling; environmental issues; water; posthumanistisk interventionsstudie; förskoledidaktik; kännare; mångdisciplinäritet; berättande; miljöfrågor; vatten; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen i förskoledidaktik är att tillsammans med förskolebarn på olika sätt utforska aktören vatten för att därigenom undersöka former och metoder för engagemang och medverkan i samhälleliga och naturvetenskapliga miljöfrågor. Mer specifikt är syftet att i ett praktiskt utforskande med förskolebarn och vatten – som aktör och mer-än-mänsklig samarbetspartner – undersöka hur eller med vilka metoder det är möjligt att producera ett engagemang, i vilket förskolebarnet är både kännare och kännande, i vår samtids centrala miljöfrågor. LÄS MER

 2. 2. Constructivist systemics : theoretical elements and applications in environmental informatics

  Författare :Michaël Le Duc; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geografiska informationssystem; Informatik; Miljöfrågor; Miljöarbete; informationsteknik; samhällsplanering; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar : en analys av LO, SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000

  Författare :Magnus Linderström; Jonas Anshelm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interest-organisations; modernity; ecological modernisation; environmental policy; Miljöfrågor; Miljöpolitik; Sverige; 1960-2000; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The environmental issue has perhaps been the most difficult problem in the history of late industrial modernity. It has challenged the ideological and political confidence in modernisation and the cultural ethos of progress. LÄS MER

 4. 4. Miljökollaps eller hållbar framtid? : Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor

  Författare :Kajsa Kramming; Ann Grubbström; Kjell Haraldsson; David O. Kronlid; Malin Ideland; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environment; future; education for sustainable development; young people; environmental geography; miljö; framtid; utbildning för hållbar utveckling; ungdomar; gymnasieskolan; miljögeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study investigates how young people in upper secondary school express them-selves about environmental issues. The aim of the study is to analyse how expres-sions about the environment can relate to policies of the concept of Education for Sustainable Development, ESD. LÄS MER

 5. 5. Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande arbetssätt. : Studier av elevers arbete med miljöfrågor

  Författare :Karolina Österlind; Ola Halldén; Roger Säljö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; concept formation; conceptual change; contextualization; thematically organised instruction; investigative approach; environmental issues; theoretical concepts; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis examines how pupils in the upper level of compulsory school learn about environmental issues and related theoretical concepts in an instruction employing an investigative approach and thematically organised content. The results of the study give reason to question some central arguments supporting these designs of instruction. LÄS MER