Sökning: "Vocational training"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden Vocational training.

 1. 1. Integrated teaching for expanded vocational knowing : Studies in the Swedish upper secondary Health and social care program

  Författare :Maria Christidis; Lázaro Moreno Herrera; Marianne Teräs; Janet Mattsson; Petri Nokelainen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational education and training; nursing; upper secondary; Health and social care program; higher education; nursing programme; integrated teaching; vocational knowing; vocational contextualization; expanded vocational knowing; vocational literacy; Cultural historical activity theory; New literacy studies; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Integrated teaching is emphasized in Swedish upper secondary vocational education and training, for managing sociocultural and historical changes related to: a) increased demands on future competent health care workers, b) educational reforms, c) altered conditions for vocational teachers’ work, and d) vocational contextualization of teaching and learning content. However, national curricula from 1970, 1994, and 2011 recommend integrated teaching as a solution without any specific concretization of what integration could or should contribute with. LÄS MER

 2. 2. Student experience of vocational becoming in upper secondary vocational education and training. Navigating by feedback

  Författare :Martina Wyszynska Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :upper secondary vocational education and training; barn- och fritidsprogrammet; vocational becoming; vocational knowing; vocational concepts; feedback; students experienced curriculum; service work; security officer; learner readiness;

  Sammanfattning : This doctoral thesis explores student experience of vocational becoming, particularly the navigational role of feedback in the process for Swedish upper secondary vocational students. Vocational becoming is explored as conflating the development of vocational knowing and formation of a vocational identity. LÄS MER

 3. 3. Övning ger färdighet? : Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning

  Författare :Magnus Blondin; Boel Berner; Johan M Sanne; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Firefighters; firefighter training; vocational training; real-life simulation; practical learning; practical understanding; technology; skill exercises; professional competence; teamwork; emotion work; learning field; boundary work; script; Brandmän; brandmannautbildning; yrkesutbildning; övning; realtidsövning; simulering; praktiskt lärande; färdighetsträning; teknik; meningsskapande; yrkeskunnande; yrkeskompetens; lagarbete; känslohantering; lärandefält; gränsarbete; skript;

  Sammanfattning : Brandmän arbetar i situationer av stark osäkerhet och risk. Ett fungerande lagarbete är en förutsättning för att de ska kunna hantera de faror som förekommer vid olyckor, samordna sin verksamhet, rädda byggnader och fordon, ta hand om drabbade människor och även undvika att själva bli skadade. LÄS MER

 4. 4. Mellan samtid och tradition : folkhögskolans identitet i kursutbudets yrkesinriktning

  Författare :Inger Landström; Staffan Larsson; Kenneth Abrahamsson; Ann-Marie Laginder; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk high school; popular adult education; social and educational change; democracy; structuration and agency; life politics; course politics; vocational courses; vocational training; vocational roles; identity; self identity; existential rationality; Folkhögskolor; yrkesutbildning; Sverige; pedagogik; Education; pedagogiskt arbete; educational work; self-identity; social sciences; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis the vocational orientation of the courses offered - as an expression of the folk high school's self-identity- is analysed. The point of departure was that what the folk high school do, is a way to show what it wants to be and, therefore, reflects what it is. LÄS MER

 5. 5. Studerandes uppfattningar om konstruktivistiskt lärande i yrkesförberedande utbildning

  Författare :Bert Sällström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructivistic learning; vocational training; instructional design; industry and craft work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to describe and analyse the students'views on the effects of constructivistic indicators in a learning environment of vocational training. The indicators concerned here were activity, authenticity, holism, context and multiple perspectives. LÄS MER