Sökning: "Education policy"

Visar resultat 1 - 5 av 612 avhandlingar innehållade orden Education policy.

 1. 1. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Politics of Contemporary Education Policy : The case of programming in the Swedish curriculum

  Författare :Anthemis Raptopoulou; Tore West; Jonas Gustafsson; Ulrika Bennerstedt; Neil Selwyn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; policy; politics; education policy; educational technology; digitalization of education; programming; coding; policy networks; network ethnography; critical discourse analysis; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, computer programming has been introduced into school curricula in several national education systems across the world making it a key issue on the education policy agenda. In March 2017, the Swedish Government announced their decision to introduce programming as a mandatory teaching element as of the first grade of primary school. LÄS MER

 3. 3. Beyond Education and Society : On the Political Life of Education for Sustainable Development

  Författare :Stefan L. Bengtsson; Leif O. Östman; David O. Kronlid; Karin Hjälmeskog; Thomas Popkewitz; Sharon Todd; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; education; ESD; environmental education; Education for Sustainable Development; sustainability; policy; education policy; globalisation; globalization; hegemony; discourse; space; antagonism; political; politics; temporality; beyond; mutation; rhizome; rhizomic; play; Laclau; utbildning; UHU; miljöundervisning; utbildning för hållbar utveckling; hållbar utvecking; politik; policy; utbildningspolicy; globalisering; hegemoni; diskurs; antagonism; temporalitet; mutation; rhizome; spel; Laclau; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is to develop a theoretical and analytical framework for understanding the political in education from a social and global perspective. With this objective in mind, it employs an empirical engagement and theoretical reflection on how this political can be seen to emerge in policy making on Education for Sustainable Development (ESD). LÄS MER

 4. 4. Kampen om den högre utbildningens syften och mål : en studie av svensk utbildningspolitik

  Författare :Ingrid Unemar Öst; Carsten Ljunggren; Per Anders Forstorp; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; education policy; discourse theory; education discourses; subject positions; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The specific interest of this dissertation is to analyze and discuss the Swedish political struggle of defining the purposes and aims of higher education during the time period 1992-2007. Underlying this specific interest is a broader interest to take part in a multifold discussion concerning the role of higher education in relation to issues of societal and democratic development and of individual identity and citizenship, in times defined in terms of globalization and pluralism. LÄS MER

 5. 5. Greening education : Prospects and conditions in Tanzania

  Författare :Valdy Lindhe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Environmental education; education for sustainability; frame factors; Education for Self-Reliance; teachers thinking; developing countries; Tanzania; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Environmental education in Tanzania after independence takes the Education for Self-Reliance policy as its starting point. This policy dominated the curriculum from 1967 to the 1980s. LÄS MER