Sökning: "Educational reform"

Visar resultat 1 - 5 av 143 avhandlingar innehållade orden Educational reform.

 1. 1. Education, Stratification and Reform Educational Institutions in Comparative Perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marcus Österman; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Detracking; Education; Educational institutions; Educational inequalities; Education policy; Educational reform; Educational systems; Equality; Political economy; Political Parties; Social Trust; Tracking; Vocational education; Vocational training; Varieties of Capitalism; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The main argument of this thesis is that research has to take the institutional character of education seriously. Educational institutions carry considerable weight for outcomes of education and their design is a matter of intense political debate. LÄS MER

 2. 2. Educational reform by experiment the Norwegian experimental educational programme for 6-year-olds (1986-1990) and the subsequent reform

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Peder Haug; Stockholms universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Policy som text och som praktik : en analys av likvärdighetsbegreppet i 1990-talets utbildningsreform för det obligatoriska skolväsendet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Guadalupe Francia; Uppsala universitet.; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; Education Reform Equity; Utbildningsreform Likvärdighet; Education Reform; Equity; Utbildningsreform; Likvärdighet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; equality; free choice; educational reform; pupil voucher system; effective schools; Islamic schools; inter-textuality;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relation between policy as text and policy as practice, with a focus on Swedish educational reform in the 1990s in regard to comprehensive schooling.School reform in the 1990s has resulted in major changes in Swedish compulsory education. LÄS MER

 4. 4. Educational reform under political transition : a study of change in Portuguese education in the 1970's

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute of International Education, Stockholm University

  Författare :Maria Emília Catela; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildningspolitik; Utbildningsreformer; Skolan; Matematik; Prestation; Portugal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Changing practice by reform the recontextualisation of the Bologna process in teacher education

  Detta är en avhandling från Acta universitatis Gothoburgensis

  Författare :Richard Baldwin; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bologna; teacher education; policy implementation; recontextualisation; Teacher education and education work;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate a specific case of curriculum change; that of organizing teacher training courses around learner outcomes in line with the Bologna process. The investigation is an example of a practitioner research case study and looks at how official Bologna policy messages are re-interpreted and recontextualised at the local micro level. LÄS MER