Sökning: "children´s agency"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden children´s agency.

 1. 1. I samspel med surfplattor : Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan

  Författare :Kristina Walldén Hillström; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tablet computers; children´s agency; interaction; digital competencies; microsociology; preschool; video ethnography; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores how children and teachers interact with tablet computers in everyday activities in preschool. The study focuses on how teachers organise the digital activities, how children make sense of institutional frameworks when interacting with their peers in these activities and how children access and organise their participation in digital activities. LÄS MER

 2. 2. Demokratiska värden i förskolebarns vardag

  Författare :Rauni Karlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; preschool; democratic values; children´s agency; taking responsibility; demonstrating care; showing respect; expression of gender differences; preschool;

  Sammanfattning : The theme of this thesis is democratic values in pre-school and how these are revealed in the children’s relations in that setting. It describes what the children take responsibility for and how they do it; how they demonstrate care in the sense of consideration, and what they show respect for and how they show it. LÄS MER

 3. 3. I samspel med digitala medier : Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker

  Författare :Kristina Walldén Hillström; Ann-Carita Evaldsson; Jakob Cromdal; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; access strategies; children´s agency; digital media; interaction; literacy; preschool; tablet computers; video ethnography;

  Sammanfattning : This dissertation explores the interaction between preschool children, preschool teachers and digital media in the Swedish preschool. The analysis focuses on children’s participation in activities involving digital media, as well as how digital media is integrated into children’s everyday activities at preschool. LÄS MER

 4. 4. Visuell kultur i barns vardagsliv : Bilder, medier och praktiker

  Författare :Anna Sparrman; Karin Aronsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visual culture; media ethnography; chidlren; discursive practice; agency; subject positioning; identity; popular culture; förskolebarn; barnforskning; barnkultur; barn och massmedia; barn och bild; visuell kommunikation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study concerns visual culture in 64 children-s (6- to 8-year-olds) everyday practices at a Swedish after-school center. It draws on an interdisciplinary theoretical framework, ranging from visual culture to discourse analysis, exposing the complexity of visuality in children-s social interactions, when talking about TV-programs, mimicing Spice Girls videos, drawing caricatures or looking at picture books. LÄS MER