The Order and the Archive : Masonic Archiving as Idea and Practice in 18th Century Europe

Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.