Sökning: "Kristina Walldén Hillström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Kristina Walldén Hillström.

 1. 1. I samspel med digitala medier : Förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker

  Författare :Kristina Walldén Hillström; Ann-Carita Evaldsson; Jakob Cromdal; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :access strategies; children´s agency; digital media; interaction; literacy; preschool; tablet computers; video ethnography;

  Sammanfattning : This dissertation explores the interaction between preschool children, preschool teachers and digital media in the Swedish preschool. The analysis focuses on children’s participation in activities involving digital media, as well as how digital media is integrated into children’s everyday activities at preschool. LÄS MER

 2. 2. I samspel med surfplattor : Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan

  Författare :Kristina Walldén Hillström; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tablet computers; children´s agency; interaction; digital competencies; microsociology; preschool; video ethnography; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis explores how children and teachers interact with tablet computers in everyday activities in preschool. The study focuses on how teachers organise the digital activities, how children make sense of institutional frameworks when interacting with their peers in these activities and how children access and organise their participation in digital activities. LÄS MER