Sökning: "business process design"

Visar resultat 1 - 5 av 282 avhandlingar innehållade orden business process design.

 1. 1. In/visible - Conceptualizing Service Ecosystem Design

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Josina Vink; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; service design; service research; service ecosystems; social structures; systemic design; institutional theory; service-dominant logic; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis explores and advances the evolving understanding of service design in service research. The study problematizes the prevailing view of service design as the design of service offerings to improve customer experiences. LÄS MER

 2. 2. Beyond the Product – Enabling design services in small and medium sized enterprises

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Magnus Eneberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Service dominant logic; Small and medium sized enterprises; Activity theory; Organizational change; Organizational learning; Design management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många industridesignkonsultföretag har som ambition att anta en strategisk roll i sina kundföretag. Design ses i detta sammanhang som ett viktigt konkurrensmedel med en kreativ process som stödjer en innovationsdriven verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Model-Driven Process Design Aligning Value Networks, Enterprise Goals, Services and IT Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Erik Perjons; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; business process design; e-process design; model-driven methods; enterprise modelling; business modelling; enterprise goals; services; value networks; business-IT alignment; design science; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of business-IT alignment is to optimise the relation between business and IT in order to maximise the business value of IT. Successful business-IT alignment can be enabled by business processes and e-processes functioning as adaptive mediators between business and IT systems. LÄS MER

 4. 4. Establishment of Insidership Positions in Institutionally Distant Business Networks

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Mikael Hilmersson; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internationalisation process; entry process; network insidership; emerging markets; institutional distance; business networks; liability of outsidership; liability of foreignness; SME; export; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Företagsekonomi; Business administration;

  Sammanfattning : Since the opening of formerly closed markets in Eastern Europe and China in the early 1990s, numerous firms have sought to capture the growth opportunities prevailing in the virgin but institutionally distant business networks in these countries. I claim that the entry process into an institutionally distant business network has been realised when the entering firm has reached an insidership position in the network. LÄS MER

 5. 5. Formernas liv i designföretaget : Om design och design management som konst

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Theresa Digerfeldt-Månsson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; design management; art; aesthetics; Focillon; form as life; creativity; visual quality; visual thinking; experiential knowledge; radical design innovators; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : Design management has become strongly associated with strategic management of creative resources or immaterial assets within the creative economy. It is a development that has involved a growing interest in the way innovative and aesthetically oriented design companies use design as a resource. LÄS MER