Sökning: "Bo Edvardsson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden Bo Edvardsson.

 1. 1. Att översätta TQM : - en longitudinell studie kring reflekterande aktörer

  Författare :Johan Quist; Bo Edvardsson; Bo Bergman; Bo Enquist; Bo Hellgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Total Quality Management; translation; sensemaking; implementation; context; process; public sector; service; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This doctoral thesis focuses on translating Total Quality Management (TQM). The reason for this focus is that ideas such as TQM rarely or never contain a complete description of how the idea is to be “installed” in an organisation if it is to achieve the intended result. LÄS MER

 2. 2. The Leader of the Pack : A Service Perspective on Packaging and Customer Satisfaction

  Författare :Martin Löfgren; Anders Gustafsson; Lars Witell; Bo Edvardsson; Bo Bergman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Customer satisfaction; Kano; Packaging; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Almost everything we as consumers buy in a store has a package. Packages have many functions – some, if not all, present marketers with the opportunity to gain competitive advantages. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsidén möter praktiken : institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur

  Författare :Per Skålén; Bo Edvardsson; Bo Enquist; Svante Lejon; Johan Olaisen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Institutional theory; organizational culture; sensemaking; institutionalization; quality development; health care; public sector.; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In the new millennium the ideas of New Public Management (NPM) have become more and more popular within the public sector and its health care. NPM is a management philosophy that, among other things, aims at making public organizations more business like. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en integrerad tjänst : En fallstudie inom kollektivtrafikbranschen

  Författare :Erik Sundström; Bo Edvardsson; Bo Enquist; Margareta Bjurklo; Evert Gummesson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; service development; integrated service; public transport; co-operation; case study; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Studies of service development have mostly focused on isolated projects or processes. Little attention has been paid to the historical, political and business contexts, and, much emphasis has been put on the development of new services in relation to the re-bundling of existing services. LÄS MER

 5. 5. Miljöproblemens psykologi : Fyra empiriska rapporter med sammanfattning

  Författare :Bo Edvardsson; Ingmar Dureman; Stig Lindholm; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; miljöpsykologi; miljöproblem; attityd; kommunikation; subjektiva besvär; prediktion; handlingsbenägenhet; aktivitet; Environmental psychology; Miljöpsykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; Psykologi; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : En avhandling om miljöproblemens psykologi med enkätdata från 1972 inriktade på attityder, kommunikation, subjektiva besvär, handlingsbenägenheter och aktiviteter.... LÄS MER