Sökning: "Anna Klerfelt"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Anna Klerfelt.

 1. 1. Lärare i fritidshems undervisningskunskap: undervisningshandlingar i interaktion mellan lärare och barn

  Författare :Anneli Hippinen Ahlgren; Anna Klerfelt; Anna-Lena Ljusberg; Helene Elvstrand; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; school-age educare teachers; Pedagogical Content Knowledge; teaching actions; knowledge of teaching; children as actors; participation; lärare i fritidshem; Pedagogical Content Knowledge; undervisningshandlingar; undervisningskunskap; barns aktörskap; delaktighet; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera lärare i fritidshems undervisningshandlingar för att förstå deras undervisningskunskap. I analysen av lärare i fritidshems undervisningshandlingar studeras hur undervisningssituationer kan initieras och hur lärare transformerar ämneskunskap, pedagogisk kunskap och kontextuell kunskap till undervisningshandlingar. LÄS MER

 2. 2. Barns multimediala berättande : En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik

  Författare :Anna Klerfelt; Stig Broström; enheten för Barn- och ungdomsvetenskap & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) Institutionen för pedagogik och didaktik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barns kultur; mediakultur; pedagogisk praktik; meningsskapande; sociokulturell; interaktion; berättande; gester; estetik; rekonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik : Children's digital story telling and cultural meaning. A link between educational practice and mass media

  Författare :Anna Klerfelt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barns kultur; mediakultur; pedagogisk praktik; meningsskapande; sociokulturell; interaktion; berättande; gester; estetik; rekonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fritidspedagogers handlingsrepertoar : Pedagogiskt arbete med barns olika relationer

  Författare :Marianne Dahl; Eva Johansson; Anette Emilson; Ingeborg Moqvist Lindberg; Anna Klerfelt; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; action repertoire; leisure-time pedagogue; leisure-time center; relational qualities; belonging and participation in communities of practice; handlingsrepertoar; fritidspedagog; fritidshem; kvaliteter i relationer; deltagande och tillhörighet i praktikgemenskaper; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis aims to make a contribution to our current understanding regarding leisure-time pedagogues’ work with children’s relationships. Here focus is placed on the collective action repertoire as expressed by two different groups of leisure-time pedagogues. LÄS MER

 5. 5. Att läsa bilder med kroppen : En studie om yngre förskolebarns kommunicerande

  Författare :Hanna Thuresson; Marie Nordberg; Christina Olin-Scheller; Anna Klerfelt; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Literacy; Multimodalitet; bilder; förskolebarn; Kropp; Kommunikation; Meningsskapande; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine young pre-school children´s literacy with a focus on their communication about pictures.  Based on the ethnographic method and video-recorded observations, this study demonstrates how young children communicate about pictures in various media. LÄS MER