Sökning: "Mats Källblad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mats Källblad.

  1. 1. Berättande bilder : Svenska tecknade serier för barn

    Detta är en avhandling från Makadam förlag

    Författare :Helena Magnusson; Stockholms universitet.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; barnserier; tecknade serier; barnlitteratur; litteraturhistoria; narratologi; Thierry Groensteen; Ottilia Adelborg; Eva Billow; Sven Hemmel; Rune Andréasson; Mats Källblad; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : This thesis examines the history of Swedish children's comics and their narrative characteristics. The history is presented as five chronological periods from ca. 1890 to the present day (2005). The contents of the comics are compared to contemporary Swedish children's literature and are discussed in terms of recurring motifs and genres. LÄS MER