Sökning: "local lords"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden local lords.

 1. 1. Att flytta Axis Mundi : Om det kyrkliga landskapets struktur och förändring i Strängnäs och Växjö stift 1780–1880

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Kristina Franzén; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; church-building projects; abandoned churches; Diocese of Strängnäs; Diocese of Växjö; parish council; regional differences; land ownership; bishops; local lords; time-geography; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The investigation takes its point of departure in the Royal Ordinances which regulated church-building during the period 1780–1880 and how the bishops in the Dioceses of Strängnäs and Växjö, respectively, used these Ordinances to restructure and rationalize the parochial landscape, i.e. regulate the number of parishes and churches. LÄS MER

 2. 2. Living With Bad Surroundings : War and Existential Uncertainty in Acholiland, Northern Uganda

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sverker Finnström; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural anthropology; Uganda; Acholi; political anthropology; existential-phenomenological anthropology; war; armed conflict; displacement; lived experience; Lord s Resistance Movement Army LRM A; LRA ; cosmology; religion; morality; Kulturantropologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : War has ravaged Acholiland in northern Uganda since 1986. The Ugandan army is fighting a rebel insurgency group called the Lord’s Resistance Movement/Army. LÄS MER

 3. 3. Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut

  Detta är en avhandling från Peter Ullgren, Södra Tvärvägen 16, 245 65 Hjärup

  Författare :Peter Ullgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Provincial nobility in 17th century Sweden; cultural studies; Adel; tidigmodern tid; kulturell manifestation; lokalsamhällen; early modern; Provincial nobility; landowners; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ; aristocratic culture;

  Sammanfattning : This dissertation analyses noble estate owners in the local community in the Swedish age of Greatness. The study elucidates how the nobility exercised power in everyday life, beyond wars, national politics, and the grand political events on the continent. LÄS MER

 4. 4. Drugonomics Industrial Organization of Illegal Drug Markets

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alberto J. Naranjo R.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Illegal behavior; law enforcement; conflict; drugs; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Insurgents, drug lords and anti-drug supply policies in the Andes. The United States has spent enormous resources on supply policies to decrease illegal drug production in the Andes and availability in the U.S. market. LÄS MER

 5. 5. Svenska städer i medeltidens Europa En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sofia Gustafsson; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; the Middle Ages; medieval history; town history; political culture; council; community; town administration; bailiff; town lord; alderman; mayor; Europeanization; Lübeck; Swedish towns; the Middle Ags;

  Sammanfattning : How did the Swedish towns compare to the surrounding world during the late Middle Ages concerning town organization and political culture? Previous research has claimed a strong German influence on the Swedish town life, but in this dissertation the Europeanization is being put forward as the explanatory factor for the extensive international similarities that can be identified during the Middle Ages. The towns were part of an international town culture that was highly integrated. LÄS MER