Sökning: "fosterbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet fosterbarn.

 1. 1. Fosterbarn som vuxna

  Författare :Bo Vinnerljung; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala problem; national insurance; foster children; foster care; adult children; afer care; followup studies; literature reviews; epidemiology; mortality; siblings; Sweden; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; social välfärd; socialförsäkring; Social problems and welfare;

  Sammanfattning : What are the social positions of adults who were in long-term foster care as children, compared with the general population and with adults who grew up at home in families similar to foster children's birth families? How common is it to have been in foster care? Four approaches are used in this study: - A systematic review of around 50 studies on adult foster children. Conclusions are more pessimistic than in earlier reviews: on a group level, adult foster children's positions achievements seem roughly to be on par with former children from different "risk groups" who grew up at home. LÄS MER

 2. 2. Ett gott hem? : Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Iver Hornemann Møller; Roddy Nilsson; Tommy Lundström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; barnavårdsnämnd; historia; Sverige; 1900-talet; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om fosterbarnsvård under perioden 1926–1935, då många barn bodde i fosterhem i Sverige. Vid studiens startpunkt hade en ny lag om samhällets barnavård införts där det ingick bestämmelser om kontroll över fosterbarnens vård. LÄS MER

 3. 3. Lämpliga eller olämpliga hem? : Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Roddy Nilsson; Iver Hornemann Møller; Ingrid Söderlind; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foster family care; foster children; foster parents; child welfare; social work; Sweden; twentieth century; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; familjehem; social barnavård; socialt arbete; Sverige; 1900-talet; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about foster family care in Sweden during the 20th century. In the beginning of the century many children lived in foster homes. Because of the law regulating state child care passed in 1926, children’s welfare boards were established in the municipalities. LÄS MER

 4. 4. Fosterbarns anpassning - en relationsproblematik : om 25 barn i åldrarna 4-12 år som har placerats i fosterhem : en delstudie i Barn i kris-projektet

  Författare :Anita Cederström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Fosterbarn; Psykologi; Utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Adoption i ett konflikt- och utvecklingsperspektiv

  Författare :Gunilla Halldén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adoption; Fosterbarn; Föräldrar; Förmynderskap; Vårdnadsfrågor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER