Sökning: "sublime"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet sublime.

 1. 1. The Sublime : Precursors and British Eighteenth-Century Conceptions

  Detta är en avhandling från Uppsala universitet

  Författare :Karl Axelsson; Lars-Olof Åhlberg; Tommie Zaine; Christina Svensson; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Aesthetics; the sublime; Longinus; Peri Hupsous; British eighteenth century; Samuel H. Monk; criticism of intellectual literature; Thomas Hobbes; imagination; Estetik;

  Sammanfattning : This dissertation studies the attraction of the sublime in British criticism during the eighteenth century, with particular emphasis on the arguments that served as precursors to the interest in the experience of the sublime.The first part explores Samuel H. LÄS MER

 2. 2. Rendering the Sublime : A Reading of Marina Tsvetaeva's Fairy-Tale Poem The Swain

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Tora Lane; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Russian Literature; Modernism; Marina Tsvetaeva; Poetry; Molodets; Folkloric; Fairy Tale; Performance; Sublime; Presentation;

  Sammanfattning : The present study is a reading of the folkloric fairy-tale poem The Swain (Mólodets) (1924) by the Russian Modernist poet Marina Tsvetaeva (1892-1941).The poem represents a high point in Tsvetaeva's experiments with Russian folk art, and it is thoroughly folkloric in its theme, forms of writing and poetic language. LÄS MER

 3. 3. Rendering the Sublime A Reading of Marina Tsvetaeva's Fairy-Tale Poem The Swain

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Tora Lane; Anna Ljunggren; Marcia Sá Cavalcante Schuback; Aleksander Dolinin; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Russian Literature; Modernism; Marina Tsvetaeva; Poetry; Molodets; Folkloric; Fairy Tale; Performance; Sublime; Presentation; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Slavic languages Russian language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Slaviska språk Ryska språket; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : The present study is a reading of the folkloric fairy-tale poem The Swain (Mólodets) (1924) by the Russian Modernist poet Marina Tsvetaeva (1892-1941).The poem represents a high point in Tsvetaeva’s experiments with Russian folk art, and it is thoroughly folkloric in its theme, forms of writing and poetic language. LÄS MER

 4. 4. Det groteska : Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism

  Detta är en avhandling från Stockholm : Aiolos

  Författare :Ingemar Haag; Lars Elleström; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; grotesque; aesthetics; modernism; Swedish poetry; Pär Lagerkvist; Edith Södergran; Elmer Diktonius; Gunnar Björling; Artur Lundkvist; Harry Martinson; Gunnar Ekelöf; sublime; ornament; mythology; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : It is the objective of this thesis to trace the grotesque image and determine its configurations in Swedish lyrical modernism, and to reveal the theoretical and historical incentives to these images. The grotesque image has been a powerful expression during the 20th century. LÄS MER

 5. 5. Vara - Framträdande - Värld Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Krystof Kasprzak; Marcia Sá Cavalcante Schuback; Susanna Lindberg; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities; Fink; Heidegger; Patočka; phenomenology; phenomenon; appearing; appearance; existence; movement; orgiasm; the sublime; sleep; Humaniora; Fink; Heidegger; Patočka; fenomenologi; fenomen; framträdande; sken; existens; rörelse; orgiasm; det sublima; sömn; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The present investigation discusses the phenomenological concept of the phenomenon through an interpretation of the meaning of the negativity of the phenomenon in the philosophical works of Martin Heidegger, Jan Patočka and Eugen Fink. This negativity is thematised in terms of a loss and a privation that leads to a description of the appearing of the phenomenon as a sublime event, which exposes existence to an absence of meaning. LÄS MER