Sökning: "fosterföräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet fosterföräldrar.

 1. 1. Ett gott hem? : Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Iver Hornemann Møller; Roddy Nilsson; Tommy Lundström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; barnavårdsnämnd; historia; Sverige; 1900-talet; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om fosterbarnsvård under perioden 1926–1935, då många barn bodde i fosterhem i Sverige. Vid studiens startpunkt hade en ny lag om samhällets barnavård införts där det ingick bestämmelser om kontroll över fosterbarnens vård. LÄS MER

 2. 2. Lämpliga eller olämpliga hem? : Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet

  Författare :Ann-Sofie Bergman; Roddy Nilsson; Iver Hornemann Møller; Ingrid Söderlind; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; foster family care; foster children; foster parents; child welfare; social work; Sweden; twentieth century; fosterbarnsvård; fosterbarn; fosterföräldrar; familjehem; social barnavård; socialt arbete; Sverige; 1900-talet; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis is about foster family care in Sweden during the 20th century. In the beginning of the century many children lived in foster homes. Because of the law regulating state child care passed in 1926, children’s welfare boards were established in the municipalities. LÄS MER

 3. 3. MTFC – en intervention för ungdomar med beteendeproblem

  Författare :Pia Kyhle Westermark; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MTFC; Multidimensional Treatment Foster Care; behandlingssammanbrott; manualbaserade behandlingsprogram; randomisering; antisocial beteende; fosterföräldrar; fosterbarn; placement breakdown; intervention; randomized; foster parents; foster children; manualized treatment; antisocial behaviour;

  Sammanfattning : This thesis examines MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care), a multi-modal treatment programme for youth with severe behaviour problems) in a Swedish context. In the United States, the programme has demonstrated encouraging treatment results using specialized foster homes as an alternative to restrictive residential care or group care. LÄS MER

 4. 4. Conflicting Logics? : Implementing Capacity and EU Adaptation in a Postcommunist Context

  Författare :Ulrika Jerre; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child protection reform; Romania; East Central Europe; postcommunism; conditionality; EU adaptation; islands of efficiency; implementing capacity; state transformation; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : It is generally recognized that the EU accession process has profound effects on state transformation in the postcommunist applicant countries. A key problem of postcommunism has been a weak ability to implement public policy. This study explores how efforts to fulfill EU conditionality may influence implementing capacity. LÄS MER

 5. 5. Growth conditions and individual quality in starlings

  Författare :Martin Granbom; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal ecology; Djurekologi; cost of reproduction; individual quality; long-term effects; early condition; starling; Sturnus vulgaris;

  Sammanfattning : Variation in growth conditions during ontogeny may result in permanent differences in individual quality. This thesis focuses on how starlings are affected by environmental variation during the nestling period. Both landscape differences in food availability and experimental food supplementation affected survival and growth of nestlings. LÄS MER