Sökning: "Subject Didactics"

Visar resultat 6 - 10 av 281 avhandlingar innehållade orden Subject Didactics.

 1. 6. Medborgarbildning i gymnasiet Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

  Författare :Johan Sandahl; Geir Skeie; Svein Lorentzen; Tom Gullberg; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social science education; history education; social studies education; didactics; second-order thinking concepts; citizenship education; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The school subjects of history and social science are expected to contribute with historical and social scientific knowledge, skills and abilities: that is, subject knowledge. The subject knowledge that students achieve during their schooling is not only meant for future studies, but is also expected to inform a life as democratic citizens. LÄS MER

 2. 7. Svensklärares skrivdidaktiska kunskapsbildning Blivande och tidigt verksamma gymnasielärare i svenska talar om skrivundervisning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helen Winzell; Bengt-Göran Martinsson; Suzanne Parmenius Swärd; Anna Malmbjer; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; PCK; subject matter knowledge; writing; Swedish teacher; prospective teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing;

  Sammanfattning : The teaching of writing is a central task for teachers of Swedish and it is a complex activity which requires knowledge of different areas such as language, communication, and text. The aim of this licentiate’s dissertation is to investigate when and how the knowledge needed for the teaching of writing is developed in teacher education as well as during the first years of teaching. LÄS MER

 3. 8. "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" ­­ Om deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Samira Hajjouji Hennius; Carl Anders Säfström; Ulrika Tornberg; Eva Hultin; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education didactics; communication; deliberative discourse; deliberative attitude; John Dewey; Tomas Englund; heterogeneity; ethnographic data collection methods.; Svenska som andraspråk; Flerspråkhet; Andraspråksinlärning; Didaktik; Tomas Englund; Högskoledidaktik; Deliberativa samtal; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : In the light of the twofold mission of Swedish schools, that is to say enabling pupils to develop both subject knowledge and a democratic attitude, the purpose of this thesis is to investigate to what extent adult higher education students from different language and social backgrounds, studying Swedish as a second language, are able to carry out joint writing assignments with the aid of deliberative discourse, and to what extent they thereby also develop a deliberative attitude. The twofold mission of education applies to them too. LÄS MER

 4. 9. Textens väg om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet

  Författare :Stefan Lundström; Kerstin Munck; Per-Olof Erixon; Gun Malmgren; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the teaching and learning of Swedish; didactics; mother tongue education; upper secondary school; text selection; rhetoric and practice; school reform; curriculum studies; teaching of literature; frame factors; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : This thesis looks at conditions for selections of fictional texts in the Swedish subject in the upper secondary school. Three different empirical materials have contributed to the understanding of what conditions there are for the texts to enter the classroom. The first material consists of national policy documents from 1970 to 2005. LÄS MER

 5. 10. Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens socialisationsinnehåll - implikationer för undervisning för hållbar utveckling

  Detta är en avhandling från Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Per Sund; Per-Olof Wickman; Anders Telenius; Bjarne Bruun Jensen; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Discerning selective traditions in the socialization content of environmental education – implications for education for sustainable developmentThis thesis offers an empirical contribution to research on content issues in environmental education. One way of approaching content issues is to study the socialization content. LÄS MER