Sökning: "Subject Didactics"

Visar resultat 21 - 25 av 252 avhandlingar innehållade orden Subject Didactics.

 1. 21. Teknik i förskolan är inte något nytt, men idag är vi mera medvetna om vad vi kallar teknik Personalens beskrivningar av teknik som innehållsområde i förskolan

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Pernilla Sundqvist; Mälardalens högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology; technology education; preschool; preschool staff; early childhood education; teknik; teknikundervisning; förskola; förskolepersonal; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This study investigates what preschool staff include in the technology subject in preschool education, what content they view as relevant and how the teaching of this content can be organized. This is motivated by the fact that technology as subject have not been clearly defined, leaving the teachers insecure and unconfident about what to teach and how to teach it. LÄS MER

 2. 22. Teaching as Attention Formation A Relational Approach to Teaching and Attention

  Detta är en avhandling från Stockholm : E-Print AB

  Författare :Johannes Rytzler; Mälardalens högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teaching; Attention; Didaktik; Rancière; Philosophy of Education; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to put forth and explore a notion of teaching as a practice of attention formation. Drawing on educational philosophy and the Didaktik/Pädagogik-traditions, teaching is explored as a relational and lived-though practice that can promote, form, and share attention. LÄS MER

 3. 23. Bedömning av yrkeskunnande vid APL : Redskap och situationer inom Vård- och omsorgsprogrammet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Eprint AB

  Författare :Pia Lindström; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment of vocational knowledge; workplace based learning; health and social care and feedback; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The subject of study of this research is the assessment of vocational knowledge in the health andsocial care program in upper secondary school. The study focuses on the first period of workplacelearning in health and social care program, which mostly occurs in elderly care. LÄS MER

 4. 24. Bedömning av yrkeskunnande vid APL Redskap och situatuioner inom Vård- och omsorgsprogrammet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Eprint AB

  Författare :Pia Lindström; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment of vocational knowledge; workplace based learning; health and social care and feedback; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The subject of study of this research is the assessment of vocational knowledge in the health andsocial care program in upper secondary school. The study focuses on the first period of workplacelearning in health and social care program, which mostly occurs in elderly care. LÄS MER

 5. 25. Med en framtida demokrat som adressat Föreställningar om framtid i svenska samhällskunskapsböcker 1992-2010

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Jonas Nordmark; Mälardalens högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; futures studies; discourse; analysis; political philosophy; critique; samhällsdidaktik; framtidsforskning; diskursanalys; politisk filosofi; kritik; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This dissertation is a critical study on conceptions of future in swedish social studies textbooks for primary secondary school, and a discussion on discourses of the young person as a future political subject. The main part of the thesis is a discourse analysis of textbooks published within the timeframe 1992 through 2010. LÄS MER