Sökning: "Ola Holmgren"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Ola Holmgren.

 1. 1. En konstruktionsprocess för effektiv samverkan : parametriserade produktmodeller i 3D-CAD vid konstruktion av spiraltrappor

  Författare :Ola Holmgren; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träteknik; Wood Technology;

  Sammanfattning : In this study a new design process with parameterized product models in 3D-CAD is developed and evaluated. The work is directed toward the design process for spiral stairs at the company SSC Trätrappor AB in Norsjö, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Kärlek och ära : en studie i Ivar Lo-Johanssons Måna-romaner

  Författare :Ola Holmgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Lo-Johansson; Ivar; 1901-1990; Arbetarlitteratur; Arbetarförfattare; Litteraturhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Brandmannautbildning på distans, en het fråga : om utmaningar, motsättningar och förändringar vid implementering av distansutbildning

  Författare :Robert Holmgren; Ola Lindberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Firefighter training; online vocational training; learning processes; instructor roles; activity theory; contradictions; Brandmannautbildning; nätbaserad yrkesutbildning; lärprocesser; instruktörsroller; aktivitetsteori; kontradiktioner; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, distance courses combining online studies with physical meetings on campus have become increasingly common as an alternative to regular campus courses, even in vocational training programs with extensive practical skills components. This thesis is focused on the implementation of distance firefighter training in Sweden and the ways in which this intervention has affected training activities and participants, as well as on the impact that historical and contextual training aspects have had on the implementation process. LÄS MER

 4. 4. A Negative Footprint Illusion in Environmental Impact Estimates

  Författare :Mattias Holmgren; Patrik Sörqvist; Ola Eriksson; Maria Ojala; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; The negative footprint illusion; averaging bias; environmental impact estimates; decision-making; climate change; Den negativa fotavtryckillusionen; genomsnittsprocess; miljöpåverkan; beslutsfattande; klimatförändringarna; inget Strategiskt forskningsområde SFO ; no Strategic Research Area SFO ;

  Sammanfattning : A major part of anthropogenic climate change is due to everyday human behavior, such as transportation, food and energy consumption. As a result, it has been argued that many barriers for mitigating climate change are psychological in nature. LÄS MER

 5. 5. Motståndets akustik : Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960

  Författare :Markus Huss; Ola Holmgren; Anders Olsson; Frank Thomas Grub; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Peter Weiss; monolingualism; multilingualism; exile literature; migration; intermediality; translation; sounds; noises; Stunde Null; Kahlschlag; Stig Dagerman; Gunnar Ekelöf; enspråkighet; flerspråkighet; exillitteratur; migration; intermedialitet; översättning; ljud; oljud; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study explores how language is thematized in a selection of literary texts written in Swedish and German by Peter Weiss between 1946 and 1960. The textual interpretations seek to establish how Weiss’s literary work forms a multifaceted reflection on language and its cultural, historical and material preconditions. LÄS MER