Sökning: "Arbetarlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet Arbetarlitteratur.

 1. 1. Folkbildning i rörelse : pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet - en jämförelse

  Författare :Lars Arvidson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarlitteratur; Folkbildning-- Sverige; Folkbildning-- historia -- Sverige -- 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetarkultur och kultiverade arbetare : en studie av arbetarrörelsens musik

  Författare :Stefan Bohman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarkultur; Arbetarlitteratur; Arbetarrörelsen; Musik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vilhelm Mobergs emigrantepos : studier i verkets tillkomsthistoria, dokumentära bakgrund och konstnärliga gestaltning

  Författare :Gunnar Eidevall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Moberg; Vilhelm; 1898-1973; Arbetarlitteratur; Arbetarförfattare; Litteraturhistoria-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kärlek och ära : en studie i Ivar Lo-Johanssons Måna-romaner

  Författare :Ola Holmgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lo-Johansson; Ivar; 1901-1990; Arbetarlitteratur; Arbetarförfattare; Litteraturhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kulturtidskrifter på 30-talet : Nordeuropa, Ateneum, Fronten

  Författare :Britt Hultén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Arbetarlitteratur; Tidningshistoria; Litteraturhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER