Sökning: "exillitteratur"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet exillitteratur.

 1. 1. Motståndets akustik : Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Markus Huss; Ola Holmgren; Anders Olsson; Frank Thomas Grub; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Peter Weiss; monolingualism; multilingualism; exile literature; migration; intermediality; translation; sounds; noises; Stunde Null; Kahlschlag; Stig Dagerman; Gunnar Ekelöf; enspråkighet; flerspråkighet; exillitteratur; migration; intermedialitet; översättning; ljud; oljud; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This study explores how language is thematized in a selection of literary texts written in Swedish and German by Peter Weiss between 1946 and 1960. The textual interpretations seek to establish how Weiss’s literary work forms a multifaceted reflection on language and its cultural, historical and material preconditions. LÄS MER

 2. 2. Motståndets akustik : Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Markus Huss; Ola Holmgren; Anders Olsson; Frank Thomas Grub; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Peter Weiss; monolingualism; multilingualism; exile literature; migration; intermediality; translation; sounds; noises; Stunde Null; Kahlschlag; Stig Dagerman; Gunnar Ekelöf; enspråkighet; flerspråkighet; exillitteratur; migration; intermedialitet; översättning; ljud; oljud; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This study explores how language is thematized in a selection of literary texts written in Swedish and German by Peter Weiss between 1946 and 1960. The textual interpretations seek to establish how Weiss’s literary work forms a multifaceted reflection on language and its cultural, historical and material preconditions. LÄS MER