Sökning: "Litteraturhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet Litteraturhistoria.

 1. 1. Folke Fridell - proletärförfattare : en studie i Folke Fridells författarskap fram till omkring 1950

  Detta är en avhandling från Stockholm : LT

  Författare :Rolf Blom; Stockholms universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fridell; Folke; 1904-1985; Arbetarförfattare; Litteraturhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det kritiska ögonblicket : Hölderlin, Benjamin, Celan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

  Författare :Aris Fioretos; Stockholms universitet.; [1991]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik; Litteraturhistoria; Tyskland; Celan; Paul; 1920-1970; Benjamin; Walter; 1892-1940; Hölderlin; Friedrich; 1770-1843;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skapandets rätt ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget Daidalos AB

  Författare :Martin Fredriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Copyright; authorship; Michel Foucault; law literature; history of law; history of literature; Upphovsrätt; författarroller; Michel Foucault; rätt och litteratur; rättshistoria; litteraturhistoria; mediehistoria; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The Rights of Creativity is a study of Swedish copyright history from the birth of Sweden’s first copyright legislation in the early 19th century to the passing of the current law in 1960. As the title suggests, the law is regarded as part of a wider cultural context and the dissertation moves beyond the borders of legal history and analyses the law in relation to the history of literature, film, television and other media that partly reflect and partly intersect with the legislative process. LÄS MER

 4. 4. Kärlek och ära : en studie i Ivar Lo-Johanssons Måna-romaner

  Detta är en avhandling från Stockholm : LiberFörlag

  Författare :Ola Holmgren; Stockholms universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lo-Johansson; Ivar; 1901-1990; Arbetarlitteratur; Arbetarförfattare; Litteraturhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Transformationer 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt

  Detta är en avhandling från Göteborg och Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Sam Holmqvist; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; trans literature; trans readings; trans characters; cross dressing; literature and history; 19th Century; 1900–1920; transgender; transgender people in literature; C.J.L. Almqvist; Lasse-Maja; Lars Molin; Aurora Ljungstedt; Amanda Kerfstedt; Frida Stéenhoff; translitteratur; transläsning; transgestalter; könsväxling; litteraturhistoria; 1800-tal; sekelskiftet 1900; transpersoner; crossdressing; transpersoner i litteraturen; C.J.L. Almqvist; Lasse-Maja; Lars Molin; Aurora Ljungstedt; Amanda Kerfstedt; Frida Stéenhoff; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Literary descriptions of shifting from and transgressing assigned sex were common in 19th Century Sweden. This thesis forms a contribution to the larger project of writing a history of Swedish trans literature, and develops new interpretations of certain works of fiction by applying a transgender studies perspective. LÄS MER