Sökning: "Litteraturhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet Litteraturhistoria.

 1. 1. Nya perspektiv på litteraturhistoria : Utbildningsprogram om antiken, romantiken och Strindberg 1960–2012

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Stina-Karin Skillermark; Bengt-Göran Martinsson; Emma Eldelin; Stefan Lundström; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The history of literature; Representation; Swedish educational programmes; The pedagogy of the history of literature; Multimodality; Media landscape; Edutainment; Implied recipient; Education; Bildung; Cultural field; Postmodernity liquid modernity; Litteraturhistoria; Litteraturhistoriska representationer; Utbildningsprogram; Utbildningsradion; Litteraturhistoriedidaktik; Multimodalitet; Medielandskap; Medieekologi; Edutainment; Tänkt mottagare; Bildning; Kulturella fält; Postmodernitet flytande modernitet;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka de litteraturhistoriska framställningarna och deras tänkta mottagare i utbildningsprogram om antiken, romantiken och författaren August Strindberg under tidsperioden 1960–2012.I avhandlingens första delstudie analyseras programmens innehåll och form. LÄS MER

 2. 2. Folke Fridell - proletärförfattare : en studie i Folke Fridells författarskap fram till omkring 1950

  Detta är en avhandling från Stockholm : LT

  Författare :Rolf Blom; Stockholms universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fridell; Folke; 1904-1985; Arbetarförfattare; Litteraturhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det kritiska ögonblicket : Hölderlin, Benjamin, Celan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

  Författare :Aris Fioretos; [1991]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturhistoria; Tyskland; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skapandets rätt ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget Daidalos AB

  Författare :Martin Fredriksson; Johan Fornäs; Martin Kylhammar; Jon Bing; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Copyright; authorship; Michel Foucault; law literature; history of law; history of literature; Upphovsrätt; författarroller; Michel Foucault; rätt och litteratur; rättshistoria; litteraturhistoria; mediehistoria; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The Rights of Creativity is a study of Swedish copyright history from the birth of Sweden’s first copyright legislation in the early 19th century to the passing of the current law in 1960. As the title suggests, the law is regarded as part of a wider cultural context and the dissertation moves beyond the borders of legal history and analyses the law in relation to the history of literature, film, television and other media that partly reflect and partly intersect with the legislative process. LÄS MER

 5. 5. Kärlek och ära : en studie i Ivar Lo-Johanssons Måna-romaner

  Detta är en avhandling från Stockholm : LiberFörlag

  Författare :Ola Holmgren; Stockholms universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lo-Johansson; Ivar; 1901-1990; Arbetarlitteratur; Arbetarförfattare; Litteraturhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER