Sökning: "miljöpåverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade ordet miljöpåverkan.

 1. 1. Infrastrukturinvesteringars miljöpåverkan : en ekonomisk analys

  Författare :Stefan Grudemo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Det allmänna syftet med ovanstående publikationer är att värdera, främst med hjälp av Contingent Valuation Method (CVM), olika infrastrukturinvesteringars miljöpåverkan. Bilagorna 4 och 5 skiljer sig dock från de övriga eftersom deras syfte är att ge ett historiskt perspektiv på vägutbyggnader, och undersöka väginvesteringars ekonomiska livslängd efter andra världskriget. LÄS MER

 2. 2. Industrialisering och förändrad miljöpåverkan : Råvaruflöden samt svavel- och kvicksilverutsläpp vid bruk i norra Kalmar län 1655-1920

  Författare :John Svidén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to analyse the industrialization of some ironworks with a material flow perspective. The ironworks studied were established at the end of the 17th and 18th centuries in the Tjust district in the Southeast of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Targeted and untargeted analysis of organic contaminants from on-site sewage treatment facilities : Removal, fate and environmental impact

  Författare :Kristin Blum; Peter Haglund; Patrik Andersson; Pim Leonards; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; decentralized sewage treatment; wastewater; surface water; environmental fate; bioavailability; removal efficiency; mass fluxes; biochar; environment; GC×GC-MS; LC-IM-MS; mass spectrometry; contaminants; pollutants; prioritization; non-target analysis; screening; analytisk kemi; Analytical Chemistry;

  Sammanfattning : On-site sewage treatment facilities (OSSFs) are widely used all over the world to treat wastewater when large-scale sewage treatment plants (STPs) are not economically feasible. Although there is great awareness that the release of untreated wastewater into the environment can lead to water-related diseases and eutrophication, little is known about organic contaminants and their removal by OSSFs, environmental load and fate. LÄS MER

 4. 4. LCA of ICT solutions: environmental impacts and challenges of assessment

  Författare :Yevgeniya Arushanyan; Anna Björklund; Åsa Moberg; Chris Preist; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Information and communication technology ICT ; Life cycle assessment LCA ; environmental impacts; online newspaper; methodological challenges; Информационно-коммуникационные технологии ИКТ ; Оценка жизненного цикла ОЖЦ ; воздействие на окружающую среду ВОС ; интернет газета; методологические трудности; Informations-och kommunikationsteknik IKT ; livscykelanalys LCA ; miljöpåverkan; online media; LCA metodik;

  Sammanfattning : Information and communication technology (ICT) is playing an important role in modern society, contributing to economic growth and affecting society and people’s lifestyles. There are high expectations on ICT to contribute to sustainable development, e.g. through greenhouse gas emissions reductions. LÄS MER

 5. 5. Life-Cycle Considerations for Environmental Management of the Swedish Railway Infrastructure

  Författare :Niclas Svensson; Mats Eklund; Tomas Kåberger; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Enviornmental management; railways; life cycle perspective; environmental pressures; material use; Miljöledning; järnvägar; livscykelperspektiv; miljöpåverkan; materialhantering; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att förbättra möjligheter till miljöledning av järnvägens infrastruktur genom att utveckla en metod för att rikta in ansträngningar på att minska miljöpåverkan från infrastrukturens produkter. Metodens används i ett byggprojekt och dess robusthet blir testad. LÄS MER