Sökning: "intermedialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet intermedialitet.

 1. 1. Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken Jean Claude Arnault, Katarina Frostenson och Rut Hillarp

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Anette Almgren White; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature interpretation; photo poetry; intermediality; narratives; narration; Fotolyrik; intermedialitet; semiotik; poesi och fotografisk bild; text- och bildrelationer; narration; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This bipartite thesis presents and implements an intermedial model for co-reading poems and photographs in paper books, a genre I call photo poetry. A survey of the genre in Sweden was carried out and presented in a selected bibliography in my licentiate thesis. LÄS MER

 2. 2. Intermedial narration i fotolyrik : Två exempel: Katarina Frostenson/Jean Claude Arnault och Rut Hillarp

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

  Författare :Anette Almgren White; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturvetenskap; intermedialitet; visualitet; samspel lyrik och fotografisk bild; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I teatralitetens brännvidd : Om Ingmar Bergmans filmkonst

  Detta är en avhandling från Umeå : Atrium Förlag

  Författare :Christo Burman; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ingmar Bergman; film style and aesthetics; theatricality; theatre; intermediality; interartiality; gaze; framing; acting; tracking shot; mask; close-up; photography; commercial; biographical legend; cameo appearance; phenomenology; hermeneutics; verfremdung; theatrum mundi; Ingmar Bergman; filmstil; estetik; teatralitet; teater; intermedialitet; interartialitet; blick; ram; skådespeleri; kameraåkning; mask; närbild; fotografi; reklamfilm; biografisk legend; cameo-framträdande; fenomenologi; hermeneutik; verfremdung; theatrum mundi; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to discuss and exemplify the use of theatre and theatricality in the film aesthetics of Ingmar Bergman (1918-2007). The main primary material of the study consists of a selection of Bergman’s films: the nine commercials made for Bris soap (1951-1953) and the feature films Sawdust and Tinsel (1953), Smiles of a Summer Night (1955), The Seventh Seal (1957), The Magician (1958), Through a Glass Darkly (1961), Winter Light (1963), The Silence (1963), Persona (1966), The Ritual (1969), Scenes from a Marriage (1973), Fanny and Alexander (1983) and Saraband (2003). LÄS MER

 4. 4. Vårt hjärtas vilt lysande skrift Om Karl Vennbergs lyrik

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University Press

  Författare :Lars Elleström; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Swedish poetry; intertextuality; intermediality; irony; mysticism; Karl Vennberg; ironi; intermedialitet; mysticism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Motståndets akustik : Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Markus Huss; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturvetenskap; Literature; Peter Weiss; monolingualism; multilingualism; exile literature; migration; intermediality; translation; sounds; noises; Stunde Null; Kahlschlag; Stig Dagerman; Gunnar Ekelöf; enspråkighet; flerspråkighet; exillitteratur; migration; intermedialitet; översättning; ljud; oljud;

  Sammanfattning : This study explores how language is thematized in a selection of literary texts written in Swedish and German by Peter Weiss between 1946 and 1960. The textual interpretations seek to establish how Weiss’s literary work forms a multifaceted reflection on language and its cultural, historical and material preconditions. LÄS MER