Sökning: "Mytologi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Mytologi.

 1. 1. Tōn kentaurōn sive thessalorum equitum mythistorian, dissertatione philologica expositam, adsensu ampliss. Facult. Philosoph. in Acad. Reg. Upsal. præside ... Johanne J. Amnell, ... diei XIV Septembr. a. MDCCLI. in acroat. Carol. maj. publico offert examini Ericus Er. Berg, Uplandus

  Detta är en avhandling från Upsaliæ

  Författare :Johannes J. Amnell; Uppsala universitet.; [1751]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Centaurs; Greek mythology; Mythology; Roman; Greek mythology; Centaurs; Mythology; Roman; Kentaurer; Grekisk mytologi; Romersk mytologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Folkliga fågelnamn : artnamn för beckasinfåglar i nordiska språk

  Detta är en avhandling från Uppsala : Dialekt- och folkminnesarkivet

  Författare :Rut Boström; Uppsala universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bird name; specific name; snipe species; dialect; etymology; semantics; dialect geography; ethnology; mythology; ethno-biology; classification; semantic category; naming process; fågelnamn; artnamn; beckasinfåglar; dialekt; etymologi; semantik; dialektgeografi; etnologi; mytologi; etnobiologi; klassifikation; sematiska kategorier; namngivning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Många dialektala artnamn för fåglar finns upptecknade vid dialektarkiven i Norden. Avhandlingen koncentrerar sig till artnamn för beckasinfåglar (enkel-, dubbel-, dvärgbeckasin samt morkulla) totalt ca 330 folkliga artnamn.De flesta namnen avser enkelbeckasinen, som p.g. LÄS MER

 3. 3. Skuggornas rike : mytiska mönster i Heidenstams Endymion och Hans Alienus

  Detta är en avhandling från Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ

  Författare :Svante Lovén; Uppsala universitet.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Verner von Heidenstam; mytologi; arketyper; Mircea Eliade;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Cypressens dubbla skugga Willy Kyrklund och det grekiska

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Thomas Sjösvärd; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kyrklund; antiquity; modernism; hermeneutics; myth; Kyrklund; antiken; modernism; hermeneutik; mytologi; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Willy Kyrklund (1921–2009) anknyter i en betydande del av sina verk till såväl det gamla som det moderna Grekland. I avhandlingen gör nedslag i ett antal av dessa verk, men även Kyrklundforskningen i stort diskuteras. LÄS MER

 5. 5. Bilen och naturen i svensk bilreklam. En studie av bilsamhällets mytologi

  Detta är en avhandling från Göteborg : Socialantropologiska institutionen, GU

  Författare :Olle Hagman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; transporter; bilism; miljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER