Sökning: "Anders Mortensen"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Anders Mortensen.

 1. 1. Till det omöjligas konst bekänner jag mig, Gunnar Ekelöfs konstsyn : Relationen mellan litteratur och bildkonst i kommenterande texter och lyrisk praktik

  Detta är en avhandling från ellerströms förlag

  Författare :Ann Lundvall; Anders Cullhed; Anders Mortensen; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gunnar Ekelöf; view of the fine arts; literature; the visual arts; commenting text; lyrical practice; close-reading; dimension; interartial; metapoetical; gender aspect; dialogue; mythology; function; iconotext; ekphrasis; reception; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; History of Literature;

  Sammanfattning : This thesis, “To the art of the impossible I profess myself” Gunnar Ekelöf’s View of the Fine Arts. The Relationship between Literature and theVisual Arts in Commenting Texts and Lyrical Practice, looks into Ekelöf’s view of the fine arts in commenting texts such as literary and art criticism, essays, notebooks and letters. LÄS MER

 2. 2. Tradition och originalitet hos Gunnar Ekelöf

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anders Mortensen; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; revision; influence; canon; origin; individuality; integrity; outsider; Modernism; Romanticism; originality; Tradition; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to discuss Gunnar Ekelöf's ways of approaching tradition, his resulting siding with the values of originality, and in what manner these related issues determine the development of his oeuvre. As a point of departure for this consideration, his unsettled identity as a Modernist poet is examined, as representing a strain in Modernism that manifests an ongoing transformative interrelationship with Romanticism and its ideals of originality. LÄS MER

 3. 3. Cypressens dubbla skugga Willy Kyrklund och det grekiska

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Thomas Sjösvärd; Björn Sundberg; Anders Mortensen; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kyrklund; antiquity; modernism; hermeneutics; myth; Kyrklund; antiken; modernism; hermeneutik; mytologi; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Willy Kyrklund (1921–2009) anknyter i en betydande del av sina verk till såväl det gamla som det moderna Grekland. I avhandlingen gör nedslag i ett antal av dessa verk, men även Kyrklundforskningen i stort diskuteras. LÄS MER

 4. 4. Nature Writing of the Anthropocene

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Christian Hummelsund Voie; Anders Olsson; Peter Mortensen; Scott Slovic; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Anthropocenic awareness; nature writing; material nature writing; material ecocriticism; environmental justice; rhapsody; jeremiad; the dignification of the overlooked; functional aesthetics; anti-landscape; necroregion; retreat; confrontation;

  Sammanfattning : The point of departure for this study is the hypothesis that the American genre of nature writing has reached an important crossroads in the way it describes the human-nature relationship. My study argues that the awareness of the large-scale environmental changes that are signaled in terms such as the Anthropocene has changed the way nature writers approach their genre. LÄS MER