Sökning: "Björn Sundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Björn Sundberg.

 1. 1. Sanningen, myterna och intressenas spel : en studie i Hjalmar Söderbergs författarskap från och med Hjärtats oro

  Författare :Björn Sundberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Neuromodulation, Short-Term and Long-Term Plasticity in Corticothalamic and Hippocampal Neuronal Networks

  Författare :Sofie Sundberg; Björn Granseth; Fredrik Elinder; Eric Hanse; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Research in neuroscience relies to a large extent on the use of genetically modified animals. Extensive validation of new and existing models is a requirement for the acquisition of trustworthy data and to enable generalization to human physiology and disease. LÄS MER

 3. 3. "Jag är baserad på verkliga personer" : Ironi och röstgivande i Kristina Lugns författarskap

  Författare :Ann-Helén Andersson; Annelie Bränström Öhman; Björn Sundberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kristina Lugn; irony; role playing; talking back; gender; the position of the child; the mass media writer; media images; Swedish poetry; post-modernism; fiction and reality; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : ”I am based on real people,” Kristina Lugn writes in the foreword to her play Nattorienterarna (1999). This quotation summarises the ever-changing concept of the ego which finds expression in Lugn’s writing and which is the focus of this study. LÄS MER

 4. 4. Ironins skiftningar — jagets förvandlingar : Om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av P. D. A. Atterbom

  Författare :Katarina Båth; Paula Henrikson; Björn Sundberg; Lilian Munk Rösing; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; romantic irony; humour; P. D. A. Atterbom; romanticisim; subjectivity; Friedrich Schlegel; Jean Paul; Ludwig Tieck; Julia Kristeva; Jessica Benjamin; D. W. Winnicott; romantisk ironi; humor; P. D. A. Atterbom; romantik; subjektivitet; Friedrich Schlegel; Jean Paul; Ludwig Tieck; Julia Kristeva; Jessica Benjamin; D. W. Winnicott; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation explores the intimate relationship between irony and romantic subjectivity, by drawing on feminist psychoanalytical theory, via an examination of the shiftings of irony, and humor, in the works of the Swedish romanticist P. D. A. Atterbom (1790–1855). LÄS MER

 5. 5. In Memory of Narcissus : Aspects of the Late-Modern Subject in the Narcissus Theme 1890-1930

  Författare :Niclas Johansson; Torsten Pettersson; Björn Sundberg; Carin Franzén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Narcissus; subject; selfhoood; modernity; myth; intertextuality; cultural semiotics; Juri Lotman; Renate Lachmann; André Gide; Hermann Hesse; Havelock Ellis; Isidor Sadger; Otto Rank; Sigmund Freud; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER