Sökning: "artnamn"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet artnamn.

 1. 1. Folkliga fågelnamn : artnamn för beckasinfåglar i nordiska språk

  Detta är en avhandling från Uppsala : Dialekt- och folkminnesarkivet

  Författare :Rut Boström; Uppsala universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bird name; specific name; snipe species; dialect; etymology; semantics; dialect geography; ethnology; mythology; ethno-biology; classification; semantic category; naming process; fågelnamn; artnamn; beckasinfåglar; dialekt; etymologi; semantik; dialektgeografi; etnologi; mytologi; etnobiologi; klassifikation; sematiska kategorier; namngivning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Många dialektala artnamn för fåglar finns upptecknade vid dialektarkiven i Norden. Avhandlingen koncentrerar sig till artnamn för beckasinfåglar (enkel-, dubbel-, dvärgbeckasin samt morkulla) totalt ca 330 folkliga artnamn.De flesta namnen avser enkelbeckasinen, som p.g. LÄS MER

 2. 2. Early Palaeozoic jawed polychaetes with focus on polychaetaspids and ramphoprionids from the Silurian of Gotland, Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Geology, Lund University

  Författare :Mats Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; chemistry; palaeobiogeography; palaeoecology; taxonomy; apparatus reconstructions; Silurian; Recent; Ordovician; early Palaeozoic; scolecodonts; Annelida; polychaeta;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Käkförsedda havsborstmaskar (polychaeter) var artrika och vanliga i de tidigpaleozoiska haven. Maskarnas käkar, benämda scolecodonter i den vetenskapliga litteraturen, är mycket vanliga mikrofossil i sedimentära bergarter, främst kalkstenar av denna ålder. LÄS MER

 3. 3. The lichen genus Candelariella in western North America

  Detta är en avhandling från Plant Ecology and Systematics, Lund University

  Författare :Martin Westberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phylogeny; ITS rDNA; Systematic botany; taxonomy; morphology; phytogeography; chemotaxonomy. Physiology of nonvascular plants; Systematisk botanik; taxonomi; distribution; anatomy; Candelariaceae; Candelariella; morfologi; kemotaxonomi. Växters fysiologi inte kärlväxter .;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ägglavarna, släktet Candelariella, är ett relativt litet släkte omfattande ungefär 50 kända arter i världen. Släktet är ansett som en problematisk grupp med få karaktärer som är användbara för att skilja arterna åt. LÄS MER

 4. 4. Conodont biostratigraphy, taxonomy and palaeoecology in the Darriwilian (Middle Ordovician) of Baltoscandia - with focus on meteorite and extraterrestrial chromite-rich strata

  Detta är en avhandling från Department of Earth and Ecosystem Sciences, Lund University

  Författare :Johanna Mellgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Conodonts; biostratigraphy; taxonomy; palaeoecology; morphometrics; extraterrestrial chromite; meteorites; Darriwilian; Middle Ordovician; Baltoscandia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Conodonter är en numera utdöd grupp havslevande djur vars systematiska ställning länge varit föremål för debatt. De var i det längsta kända enbart genom sina millimeterstora, kalciumfosfatiska element, vilka vi idag vet satt i djurens munhåla. LÄS MER