Sökning: "Malmö University."

Visar resultat 1 - 5 av 450 avhandlingar innehållade orden Malmö University..

 1. 1. Lock-in as make-believe – Exploring the role of myth in the lock-in of high mobility systems

  Författare :Maja Essebo; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :myth; lock-in; geography; Malmö; Öresund; theoretical advancement;

  Sammanfattning : All human practices are, ultimately, set and defined by limits; be they social, economic, physical, or environmental. Yet even in the face of such realities, practices which transgress the confines of possibility remain remarkably obdurate. This thesis addresses the issue of one such practice, i.e. LÄS MER

 2. 2. Kronopolis : Tid, makt och medialisering i Malmö

  Författare :Fredrik Edin; Henrik Örnebring; Linda Ryan Bengtsson; Eva Kingsepp; Staffan Ericson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mediatization; ethnography; power-chronography; speculative rhythms; temporal power relations; Medialisering; etnografi; maktkronografi; spekulativa rytmer; tids-liga maktrelationer.; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här etnografin är att undersöka hur medialiseringen påverkar stadslivet i Malmö, särskilt ur ett tidsligt perspektiv. Föremål för studien är de tidsliga maktrelationer och linjära rytmer – som arbete och konsumtion – som medialiseringen ger upphov till i det urbana rummet. LÄS MER

 3. 3. Härifrån till framtiden : Om gränslinjer, aktörskap och motstånd i tjejers vardagsliv

  Författare :Johanna Sixtensson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :girls; everyday life; boundaries; embodied structures; inequality; agency; orientations; resistance; collective resistance; gender; class; race; intersectionality; spatiality; Malmö;

  Sammanfattning : This thesis explores the everyday life of a group of teenage girls living in the city of Malmö. The analytical focus is on how the girls’ encounter, negotiate with, reproduce and embody unequal socio-spatial gender structures, class relations and processes of racialization in their every day lives’. LÄS MER

 4. 4. The spatial manifestation of inequality : residential segregation in Sweden and its causes

  Författare :Simone Scarpa; Tapio Salonen; Susanne Urban; Lars Brännström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; residential segregation; income inequality; immigration; immigration policy regime; welfare state; housing; Sweden; Malmö; Genoa; Swedish metropolitan areas; Sociology; Sociologi; Socialt arbete; Social Work; Human Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The thesis examines the relationship between income inequality and residential segregation in Swedish cities. In recent years, in Sweden, much attention has been given to the direction of causality from residential segregation to income inequality. LÄS MER

 5. 5. Community mobilization and peer education in a HIV-STI prevention program for university students

  Författare :Gary Svenson; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Social medicine; condoms; mobilization; peer education; community; university; young people; students; behaviour; determinants; prevention; STD; STI; HIV; AIDS; samhällsmedicin; Dermatology; venereology; Dermatologi; venereologi; Socialmedicin;

  Sammanfattning : Slowing the incidence of HIV and STI among young people requires that they change their sexual behaviours. There is evidence that community-based interventions that target multiple levels of influence can be effective. LÄS MER