Sökning: "Malmö University."

Visar resultat 1 - 5 av 1370 avhandlingar innehållade orden Malmö University..

 1. 1. Life Style, Molecular Pathology, and Breast Cancer Risk

  Detta är en avhandling från Pathology (Malmö)

  Författare :Signe Borgquist; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hormone receptors; Breast cancer; tissue microarray; histopathology; ERβ; tumour proliferation; cyclin D1; p27; HMG-CoA reductas; life style factors; diet; hormone replacement therapy; obesity; endocrine therapy;

  Sammanfattning : The breast cancer diagnosis covers a wide range of tumours with different geno- and phenotypic characteristics. The diversity among studies on life-style factors and their impact on breast cancer risk might be clarified by recognizing breast cancer as a heterogeneous disease. LÄS MER

 2. 2. Cell cycle deregulation in breast cancer subgroups and effects on proliferation, migration and tamoxifen resistance

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Sophie Lehn; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; subgroups; proliferation; migration; stem cells; tamoxifen; estrogen receptor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor, och under år 2011 fick över 8000 svenska kvinnor denna diagnos. Termen bröstcancer är egentligen ett samlingsnamn för alla de olika typer av cancer som kan uppstå i bröstet. LÄS MER

 3. 3. Cell cycle perspectives on breast cancer cell behaviour

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Pontus Berglund; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; invasion; breast cancer; migration; proliferation; cyclin D1; cyclin E;

  Sammanfattning : Uncontrolled proliferation and the capacity to infiltrate surrounding tissues are two important characteristics of aggressive tumour cells. Previous observations in both colorectal cancer and basal cell carcinoma indicated that infiltrative tumour cell behaviour might be counteracted by a high proliferative activity, suggesting a coordination of these two activities at the cellular level. LÄS MER

 4. 4. Immunosuppressive Myeloid Cells in Breast Cancer and Sepsis

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Caroline Bergenfelz; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Normalt sett skyddar immunförsvaret oss mot farliga och främmande ämnen. En cancercell uppfattas oftast som något defekt och farligt som måste elimineras. Men då och då lyckas cancerceller överleva och manipulerar då vårt immunförsvar till det sämre för oss. LÄS MER

 5. 5. Regulation of neutrophil apoptosis

  Detta är en avhandling från Maria Alvarado-Kristensson, experimentall pathology, Lund University, U-MAS, entrance 78, 205 02 Malmö

  Författare :Maria Alvarado-Kristensson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General pathology; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi; PP2A; p38 MAPK; caspases; signal transduction; inflammation; Apoptosis; human neutrophils;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Humana neutrofiler är vita blodkroppar med den kortaste livslängden. Varje dag frisätts det miljoner neutrofiler från benmärgen till blodet. Från blodbanan är neutrofiler de första celler som anländer och samlas i en infekterad vävnad. Neutrofiler är mest kända för deras anti-mikrobiella funktion. LÄS MER