Sökning: "AIDS"

Visar resultat 1 - 5 av 484 avhandlingar innehållade ordet AIDS.

 1. 1. Den svenska aidsepidemin : Ankomst, bemötande, innebörd

  Författare :David Thorsén; Sven Widmalm; Annika Berg; Per Axelsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; history of medicine; HIV; AIDS; epidemic; AIDS policy; public health; health promotion; drug policy; path dependency; governmentality; Sweden; aidsdelegationen; folkhälsoinstitutet; Nils Bejerot; AIDS posters; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the public response to HIV/AIDS in Sweden in the 1980s and early 1990s. The analysis focuses on the National Commission on AIDS (NCA,“Aidsdelegationen”). LÄS MER

 2. 2. Kärlek i virusets tid : att hantera relationer och hälsa i Zululand

  Författare :Anette Wickström; Bengt Richt; Rebecca Popenoe; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Love; sexuality; health; AIDS; love medicine; virginity testing; colonisation; apartheid; kinship; gender; ethnography; Zuli; South Africa; Kärlek; sexualitet; hälsa; aids; kärleksmediciner; oskuldskontroll; kolonisation; apartheid; släktskap; genus; etnografi; zulu; Sydafrika; Social anthropology; Socialantropologi;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med avhandlingen är att förstå hur människor tänker om och hanterar kärlek, sexualitet och hälsa i sina vardagliga liv på landsbygden i nordöstra KwaZulu Natal i Sydafrika. Målet är att förstå vad kärlek innebär för dem, men också hur större samhälleliga processer påverkar erfarenheter av kärlek, hälsa och relationer. LÄS MER

 3. 3. Undervisningens möjligheter att förändra elevernas tänkande inom området aids och sex

  Författare :Tina Kindeberg; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aids; education; emotion; school; Pedagogy and didactics; sex; contextual analysis; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : How can schools influence the viewpoints students hold on aids and sex? The investigation focused on teaching the subject of aids and sex to secondary school students in grades eight through eleven. Thirteen teachers and their students, in 15 different classes, were studied and compared with a control group; altogether 548 students were included in the investigation. LÄS MER

 4. 4. Global Governance of AIDS : Partnerships with Civil Soviety

  Författare :Peter Söderholm; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; AIDS; Global Governance; sovereignty; partnerships; Political and administrative sciences; nongovernmental organization; intergovernmental organization; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : The global governance of AIDS is dependent for its success on the concerted efforts of actors from both local and global levels, thus challenging the current international organization based on state sovereignty. The study seeks to understand the processes behind the creation of partnerships among the many different nongovernmental organizations (NGOs) active in AIDS politics and the intergovernmental organizations (IGOs) charged with combatting the epidemic. LÄS MER

 5. 5. HIV/AIDS in Sweden and the United Kingdom : policy networks 1982-1992

  Författare :Dagmar von Walden Laing; Peter Garpenby; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HIV infections epidemiology; HIV infections prevention contro; l Acquired immunodeficiency syndrome epidemiology; Acquired immunodeficiency syndrome prevention control; Disease outbreaks; Communicable disease control; Sweden; Great Britain; AIDS; HIV; politiska aspekter; Sverige; Storbritannien; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The focus of this study is on the development and influence of HIV/AIDS policy networks in Sweden and United Kingdom during the period 1982-92, from the period when the lethal disease which was later named AIDS first appeared in the two countries, to the time when HIV/AIDS policy was integrated into the main policy field of infectious diseases. The networks are defined as structural arrangements between organisations and individuals, who are in frequent contact with one another in order to prevent HIV infection, to reduce the personal and social impact of HIV infection, and to care for those already infected. LÄS MER